HOME WEER & RADAR NUTTIGE INFO PUZZEL- FUN- HOROSCOOP RESIDENTEN BUSDIENSTEN APOTHEKERS TENERIFE CONNECT TNT DOWNLOADEN ADVERTEREN-ABONNEREN CONTACT-COLOFON REACTIE VAN DE LEZER

Foto van de maand

(Klik op de foto voor groot formaat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOKGROEP KORT NIEUWS vlaggen TIPS & TRIPS COLUMNS
TNT ONLINE LEZEN Facebook-Groups-e1291281035929

Laatste update

      01-11-2019

Twitter-icon-TatarLawFirm Magnify green large WebcamqTenerife link2

 

 

Programmas Magnify green large PlayaBeach LogoTNT-Transparant F_tekst cover1 D_eXoBDWsAA4xyF

 

Het weer is grillig, de bodem beweegt en het klimaat verandert. Bovendien is meteorologie geen exacte wetenschap.

Er bestaan nogal wat onduidelijkheden als wij het over het weer, en dan vooral als wij het over de ‘voorspelling’ ervan hebben.

Eén ervan is dat weerberichten geen voorspellingen zijn, maar verwachtingen. Het

weer kan immers anders uitpakken dan tevoren was aangegeven. De woorden weers-

verwachting en weersvoorspelling worden vaak door elkaar gebruikt. Naast vooruit

kijkt een meteorologisch instituut ook achteruit: achteraf wordt bekeken in hoeverre

de verwachting uitgekomen is.

Voor de temperatuur blijkt zeker 85 procent van de verwachtingen goed te zijn, dat

wil zeggen dat de waargenomen temperatuur minder dan twee graden verschilt van

de verwachte temperatuur.

De betrouwbaarheid per element, zoals temperatuur, bewolking en wind varieert;

bewolking en neerslag zijn het moeilijkst te voorspellen. Naarmate de verwachting

verder in de toekomst kijkt neemt de betrouwbaarheid af. De weersverwachtingen

voor vijf of zes dagen later zijn dus in het algemeen minder betrouwbaar dan die

voor de eerste drie dagen. En daarom zie je op Aemet de eerste vier dagen in een

ruim kaders staan en de drie volgende in een kleiner hokje. Deze laatste zijn niet

meer voor 100% betrouwbaar.

Over het algemeen kloppen de verwachtingen voor deze langere periode heel

aardig, maar dan als een trend. De onweersbui die voor over vier dagen wordt

voorspeld, komt dan bijvoorbeeld pas over vijf dagen. Of over vier dagen krijg je inderdaad flinke buien, maar zonder onweer, hoogstens hagel.

We weten al langer dat de juistheid van voorspellingen van specifieke meteorologische variabelen in de loop van de tijd beter is geworden en dat de voorspellingen op de korte termijn (3 dagen) in meer dan 95 % van de gevallen juist is,  terwijl op de lange termijn (10 dagen) dit slechts 45% is.

Voor de periode van 10 tot 14 dagen kunnen we aannemen dat de voorspelbaarheid lager ligt dan deze 40%. Onbetrouwbaar dus…

Maar toch hebben wij op dit moment betere modellen die het weer berekenen omdat we de atmosferische systemen beter begrijpen. De beginwaarde is voor deze berekeningen erg belangrijk; een klein verschil in de beginwaarden kan na meerdere berekeningen grote verschillen opleveren. Je kan het vergelijken met een bal die op de top van een heuvel ligt en naar beneden rolt. Een kleine verandering in de beginpositie kan ervoor zorgen dat de bal de andere kant van de heuvel afrolt.

Met de jaren zijn er steeds meer waarneemlocaties bijgekomen en er wordt ook gebruik gemaakt van

satellietbeelden waardoor de beginwaardes steeds dichter bij de werkelijkheid liggen. Op het zuidelijk

halfrond zijn minder waarnemingen beschikbaar waardoor de weersvoorspellingen daar over het alge-

meen slechter zijn.

Het belang van die beginwaardes is ooit beredeneerd door de heer Lorenz, hij berekende dat een klein

verschil in de windsnelheid, het verschil kan zijn tussen wel of geen orkaan. Dit noemt men het  ‘butterfly

effect’. Diezelfde bolleboos beweert dat het onmogelijk is juiste weersvoorspellingen te doen 14 dagen

vooruit.

Eén ding is zeker: hoe verder vooruit de uitspraken over het verwachte weer gedaan worden, hoe groter

de onzekerheid in de verwachting wordt. De uiterste termijn om gedetailleerde uitspraken te doen, is

gemiddeld genomen ongeveer zes dagen. In de verwachting van Aemet wordt 4 dagen genomen plus

drie aansluitende dagen waarin een verwachte trend aangegeven.

Wil je het weer kennen in Tenerife, klikt best op de gewenste locatie op onze weerpagina

 

HIER kun je het boek 'Weersverwachting op lange termijn' lezen van Dr. W. van der Bijl, medewerker aan het KMNI.

 

 

Terug

Weersverwachting

101 004