HOME WEER & RADAR NUTTIGE INFO PUZZEL- FUN- HOROSCOOP RESIDENTEN BUSDIENSTEN APOTHEKERS TENERIFE CONNECT TNT DOWNLOADEN ADVERTEREN-ABONNEREN CONTACT-COLOFON REACTIE VAN DE LEZER

Foto van de maand

(Klik op de foto voor groot formaat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOKGROEP KORT NIEUWS vlaggen TIPS & TRIPS COLUMNS
TNT ONLINE LEZEN Facebook-Groups-e1291281035929

Laatste update

      01-11-2019

Twitter-icon-TatarLawFirm Magnify green large WebcamqTenerife link2

 

 

Programmas Magnify green large PlayaBeach LogoTNT-Transparant F_tekst cover1 D_eXoBDWsAA4xyF

De zomer krijgt het warm, de regen blijft uit en de gewassen drogen uit.

Dit resulteert in een verhoogd risico voor bosbranden. Voeg daarbij de

mensen en je krijgt een licht ontvlambaar mengsel.

De beste brandvoorkoming is een verantwoord gedrag, want 98% van de

bosbranden ontstaat door een verkeerde beslissing en een verkeerde

actie. Weet je dat de oorzaken van brand altijd gerelateerd worden met

de drie O’s – Onvoorzichtigheid, Onwetendheid en Onoplettendheid.

 

De gouvernementele overheid verwittigt iedere eiland-verblijver over de

gevaren van een bosbrand en koppelt in deze 'alerta' meteen de richt-

lijnen om brand te vermijden. De maatregelen komen eraan door de hoge

temperaturen, door de langdurige droogte, door de sterke passaatwinden

en door de verhoogde menselijke activiteit. De regering wil een halt toe

roepen aan deze, alles verwoestende, branden.

 

                                                                        Verantwoord gedrag zorgt voor een beperking van brandrisico en is de beste  

                                                                        maatregel ter voorkoming van bos- en (ook van andere) branden. Ook het

                                                                        waarschuwen van de hulpdiensten is verantwoordelijk gedrag bij het zien van

                                                                        rook in bosrijk gebied. Het algemeen noodnummer is ook hier, in Tenerife, het

                                                                        nummer 1-1-2.

 

                                                                        Als en algemene regel moeten we stellen; geen open vuren maken. Iedereen

                                                                        begrijpt dat een kampvuurtje stoken, niet alleen onverantwoordelijk is, maar

                                                                        ook uiterst gevaarlijk. Roken is een vuurgevaarlijke handeling, alhoewel

                                                                        rokers van zichzelf denken, voorzichtig te zijn. Je peuk uitdoven met de voet

                                                                        op een bed van dennennaalden, is daar een voorbeeld van. Werp ook nooit geen peuk uit de auto; dit is niet gevaarlijk, je riskeert er bovenop nog een boete van 200 euro.

 

Een BBQ mag en kan alleen op de daarvoor voorziene recreatiegebieden omdat deze plekken uitgerust zijn met vaste gemetselde installaties waarop kan gekookt worden. Op deze plaatsen hangen duidelijke pictogrammen die het wel en het wee van BBQ’en onderstrepen

 

Ook warmtebronnen die contact maken met licht ontvlambare boom- en struikresidi is te vermijden. Blijf dus ook met je voertuig op de rijweg en vermijd off-road toestanden. Ook het gebruik van motorisch tuingereedschap kan brand doen ontstaan. Gebruik steeds gereedschap die geen vonken of een elektrische schok genereert.

 

Laat geen glazen voorwerpen of glasscherven achter; door het vergrootglaseffect heb je binnen enkele seconden een brand als het zonlicht op de juiste manier invalt; en de zon staat ook niet stil !

 

Wat doe je best als je toch onverwacht in de buurt van een brand bent?

Bellen naar de hulpdiensten op 112, ook al spreek je geen Spaans, een

exacte locatie opgeven zal moeilijk gaan, uitgezonderd als je een GPS

bij de hand hebt.

Als het om een kleine, beginnende brand gaat, proberen te blussen…

met alle mogelijke middelen. Het vuur beslaan  is ook goed.

Als het om een grotere brand gaat, verzamel de mensen om je heen

en verlaat de vuurlocatie door tegen de wind in te stappen (als dat

mogelijk is), zo niet; bescherm dan je ademhalingswegen en probeer

te ademen door je neus en vlucht rond het vuur heen. De beste vlucht-

richting is naar de oceaan toe, naar beneden dus… op die manier ben je

onder de brand en heb je minder last van rook, gassen en warmte.

 

Hang vooral de held niet uit, want zonder blusmaterieel kun je niet heel veel aanvangen. Haal jezelf en je gezelschap eerst uit deze situatie en zorg voor een veilig onderkomen. Laat je desnoods evacueren.

Bosbranden kunnen vermeden worden…

2014021023102880254 h2436_a incendio Terug