HOME WEER & RADAR NUTTIGE INFO PUZZEL- FUN- HOROSCOOP RESIDENTEN BUSDIENSTEN APOTHEKERS TENERIFE CONNECT TNT DOWNLOADEN ADVERTEREN-ABONNEREN CONTACT-COLOFON REACTIE VAN DE LEZER

Foto van de maand

(Klik op de foto voor groot formaat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOKGROEP KORT NIEUWS vlaggen TIPS & TRIPS COLUMNS
TNT ONLINE LEZEN Facebook-Groups-e1291281035929

Laatste update

      01-11-2019

Twitter-icon-TatarLawFirm Magnify green large WebcamqTenerife link2

 

 

Programmas Magnify green large PlayaBeach LogoTNT-Transparant F_tekst cover1 D_eXoBDWsAA4xyF

Vlucht vertraagd? En wat nu…?

Het vliegtuig staat klaar om te vertrekken en je krijgt de mededeling dat, wegens een defect, de vlucht met dat toestel niet kan doorgaan. Of je staat instap-klaar te wachten en het vliegtuig dat je naar je bestemming moet brengen daagt maar niet op.

Twee situaties waarin sommigen zich kunnen herkennen. Niet leuk

natuurlijk, omdat je reisschema en, misschien latere afspraken, gewoon

in het water dreigen te vallen.

De vlucht gaat gewoon door op een later (dan aangekondigd) tijdstip.

De geplande reis wordt meteen in tijd ingekort, de reistijd aangelengd;

leuk is anders. Wij hebben het hier niet over annulaties, overboekingen

en over vluchtweigeringen.

De wetgever en de Europese Unie hebben gezorgd dat passagiers

in een vlucht-vertragende omstandigheden  kunnen terugvallen op een

‘recht tot schadevergoeding’ (vanaf 5 uur vertraging) maar diezelfde

passagier heeft ook recht op bijstand én recht op informatie  (vanaf

2 uur vertraging) gedurende het wachten.

In deze omstandigheden moet de vliegtuigmaatschappij voorzien in

gratis eten en drinken en in een gratis  hotelovernachting indien nodig. Als de vlucht meer dan drie uur vertraging heeft heb je in principe recht op een schadevergoeding. Evenwel niet als de vertraging het gevolg is van ‘buitengewone omstandigheden’ zoals slecht weer, uitzonderlijke natuurfenomenen en/of rampen, maar dat moet de maatschappij dan ook kunnen bewijzen.

De tegemoetkoming wordt berekend op basis van de vluchtafstand

en de bestemming. Binnen de EU krijg je €250 bij een vlucht tot

1.500 km en €400  als de afstand groter is.

Buiten de EU krijg je €250 bij een vlucht tot 1.500 km, €400 als de

afstand tussen 1.500 en 3.500 km ligt en € 600 als de vluchtafstand

groter is dan 3.500 km. De enige voorwaarde daarbij is dat je moet  

vertrekken en/of aankomen vanaf/op een willekeurige luchthaven

binnen de Europese Unie, inclusief IJsland, Noorwegen en  

Zwitserland.

Om een schadevergoeding te krijgen moet een Europees

klachtenformulier invullen en afgeven aan de luchtvaart-  

maatschappij. Als dat niets oplevert of als u geen genoegen neemt

met het antwoord, kunt u een klacht indienen bij de nationale instantie die bevoegd is voor het toezicht [222 KB] in het EU-land waar het incident voorgevallen is.

 

Er kan uiteraard ook iets verkeerd lopen met je bagage. Verloren of beschadigde

ingecheckte bagage geeft je ook recht op een tegemoetkoming tot maximum

€1.223. Let erop dat je klacht indient binnen 7 dagen na de ontvangst van uw

bagage of 21 dagen, als uw bagage met vertraging aankwam.

Als je kostbare bezittingen meeneemt, kun je beter (tegen een vergoeding) de

limiet voor schadevergoedingen van 1223 euro tot een hoger bedrag laten

optrekken door vooraf een speciale verklaring af te leggen. De beste oplossing is

echter om een particuliere reisverzekering te nemen. Er bestaat echter geen

standaardformulier voor deze bijzondere verklaring. De luchtvaartmaatschappijen mogen zelf een formulier opstellen.

En nu maar hopen dat er niets verloren gaat en dat de vlucht binnen het aangekondigde ‘scheldule’ vliegt.

 

Op de website FOD Economie lezen wij het volgende:

In geval van een aanzienlijke vertraging van een vlucht, geeft de verordening (EG) 261/2004 u, afhankelijk van de duur van de vertraging en de duur van de vlucht, recht op:

- informatie (in geval van een vertraging van meer dan twee uur), met name met een schriftelijke berichtgeving  

  waarin de regels voor schadevergoeding en bijstand zijn opgenomen, alsook de gegevens van de nationale  

  instantie die ermee belast is te controleren of de bepalingen van de verordening (EG) 261/2004 worden nageleefd

  (volgens artikel 14 van deze Europese verordening);

- bijstand (artikel 8), te weten ingeval de vertraging langer duurt dan vijf uur, het recht om te kiezen tussen een

  retourvlucht naar uw oorspronkelijke vertrekpunt of de terugbetaling van het ticket (binnen een termijn van zeven

  dagen) wanneer de verplaatsing nutteloos is geworden vanwege de vertraging;

- opvang (artikel 9): verfrissingen, maaltijden, indien van toepassing, verblijf en transfers, twee gratis telefonische

  oproepen (of telexen, faxen, e-mails) in afwachting van een latere vlucht;

- een schadevergoeding (artikel 7), waarvan het bedrag tussen 250 euro en 600 euro ligt, afhankelijk van de lengte

  van het traject wanneer de reizigers van vertraagde vluchten een tijdsverlies lijden dat gelijk is aan of groter dan

  drie uur vanaf het aanvankelijk door de luchtvaartmaatschappij voorziene aankomstuur op de bestemming

  (volgens het arrest van het Europees Hof van Justitie van 19 november 2009 betreffende de interpretatie van de

  verordening 261/2004/CE en de toekenning van een schadevergoeding aan luchtvaart die het slachtoffer zijn van

  een vertraging).

Indien de luchtvaartmaatschappij echter in staat is om te bewijzen dat de vertraging te wijten is aan uitzonderlijke omstandigheden die niet hadden kunnen worden vermeden, zelfs indien alle redelijke maatregelen werden genomen, dan geeft een dergelijke vertraging geen recht op schadevergoeding.

 

 

Vlucht vertraagd

Terug Belgium-Brussels-Airport-departure-board-most-flights-delayed-1-DHD tuifly_check_in_02_lowres delay_board