HOME WEER & RADAR NUTTIGE INFO PUZZEL- FUN- HOROSCOOP RESIDENTEN BUSDIENSTEN APOTHEKERS TENERIFE CONNECT TNT DOWNLOADEN ADVERTEREN-ABONNEREN CONTACT-COLOFON REACTIE VAN DE LEZER

Foto van de maand

(Klik op de foto voor groot formaat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOKGROEP KORT NIEUWS vlaggen TIPS & TRIPS COLUMNS
TNT ONLINE LEZEN Facebook-Groups-e1291281035929

Laatste update

      01-11-2019

Twitter-icon-TatarLawFirm Magnify green large WebcamqTenerife link2

 

 

Programmas Magnify green large PlayaBeach LogoTNT-Transparant F_tekst cover1 D_eXoBDWsAA4xyF

De Spaanse oliemaatschappij Repsol is dinsdag 18 november 's ochtends vroeg begonnen met een proefboring naar olie in de wateren tussen de Canarische Eilanden en Marokko. Greenpeace bevond zich het afgelopen weekend op de

plaats van de voorgenomen plaats en wel met de Arctic

Sunrise. Het was de eerste protestmissie van het schip

nadat Rusland het vanwege een andere protestactie meer

dan 300 dagen had vastgehouden en in Amsterdam enkele

reparaties werden uitgevoerd. Op videobeelden op de

website van Greenpeace is goed te zien hoe kleine rubber-

bootjes met activisten worden geramd door rubberboten

van de Spaanse marine. Hierbij brak een activiste een been

en moest door een helicopter gered worden, ze maakt het

overigens naar omstandigheden goed. In de Spaanse pers is

een flinke discussie ontstaan over of een regeringsleger wel

mag worden ingezet voor de belangen van een particulier

bedrijf en of ze niet veel te hard hebben opgetreden. Een

andere discussie is die over het boycotten van de benzine-

pompen van Repsol en de bank La Caixa, die heel veel aandelen van Repsol heeft en nog niet zo lang geleden is gefuseerd met de regionale bank Caja Canarias. Een boycot zou slecht zijn voor de werkgelegenheid dus wordt niet veel ruchtbaarheid gegeven aan het idee maar het staat eenieder uiteraard vrij om zijn rekening bij de bank op te heffen en te tanken bij de concurrent.

 

Inmiddels gaat Repsol gewoon zijn gang. Woordvoerder Marcos Fraga bevestigde gisteren in een persconferentie op Gran Canaria dat in minder dan zeven uur reeds meer dan 90 meter van de zeebodem is doorboord. Uiteindelijk zal men drie kilometer diep gaan, waarbij 880 meter zeewater is inbegrepen. Hij zei ook dat het nog niet duidelijk is of men inderdaad olie zal vinden, zo ja hoeveel en van welke kwaliteit deze zal zijn. Uiterlijk begin februari weet men meer, wie weet alle ophef dus voor niets. In dat geval zal Repsol tevergeefs 200 miljoen euro hebben geïnvesteerd. Mochten de resultaten voor Repsol bemoedigend zijn, dan zal enkele mijlen verderop een tweede proefboring plaatsvinden, die 100 miljoen euro zal kosten en er is zelfs toestemming voor een eventuele derde boring. Om de angst voor een olieramp af te zwakken, benadrukte de woordvoerder dat Repsol volgens Noorse standaarden werkt - de strengste van de hele wereld - en dat de toch al strikte Spaanse wetgeving hiermee ruimschoots wordt nageleefd. Er wordt gewerkt met de modernste apparatuur en met technologie die onder andere wordt gebruikt in de Noordzee, waar het beduidend harder waait en de golven woester zijn dan ten oosten van Fuerteventura. Dat is mooi maar er is ook nog zoiets als vulkanische activiteit.

 

De Spaanse marine heeft ondertussen de 'Artic Sunrise' aan de ketting gelegd in Arrecife (Lanzarote). De reden is dat het Greenpeaceschip te dicht was genaderd bij het onderzoeksschip van de Repsol. Volgens de Spaanse authoriteiten zal het schip vrijgegeven worden na een borgstelling van

50.000 euro. Terwijl Repsol dieper en dieper boort, wordt door

vrijwilligers een protestmars ter zee georganiseerd. De geplande

datum is 30 november, vertrek vanaf Lanzarote en Fuerteventura.

Wie een boot beschikbaar heeft of zijn diensten als zeeman wil

aanbieden, kan alle informatie vinden op Facebook, zoek

naar "Flota Sandia against Repsol" of "Flota Sandia contra Repsol".

Roer niet in de olie - update 19/11/2014

Roer niet in de olie

Het protest tegen de olie-proefboringen neemt steeds grotere vormen aan. En wij scharen ons erachter... Wij vinden dat de fauna en flora in de Canarische Archipel geen risico van vervuiling mag oplopen.

Sara Pizzinato, hoofd klimaat en energie bij Greenpeace Spanje, vindt de boringen een "riskant en vooral onnodig experiment". "Hoe dieper de proefboringen, des te groter de risico's", zegt ze, verwijzend naar de aankondiging van Repsol dat er zal worden geboord op een diepte tussen 3000 tot 3500 meter.

Bij lekkage zal het drinkwater, die uit zeewater gewonnen wordt, drastisch bezoedeld worden. Daarbij komt volgens Pizzinato nog de strijd tegen de opwarming van de aarde, die niet te combineren is met nieuwe olieboringen.

 

                                                                         Het Ministerie van milieuzaken heeft op donderdag 29 mei 2014 vrij baan

                                                                         gegeven voor het uitvoeren van ‘sondeos exploratorios’ (verkennende

                                                                         peilingen) naar aardolie in de onmiddellijke omgeving van Lanzarote en

                                                                         Fuerteventura, hoewel  men ‘preventieve en corrigerende’ maatregelen

                                                                         vaststelt, ter voorkoming van eventuele risico’s.

                                                                         Het Ministerie heeft een gunstige milieuverklaring afgegeven voor het

                                                  "                      Proyecto de perforación de sondeos exploratorios en los permisos de

                                                                         investigación de hidrocarburos denominados Canarias 1 a 9" Dit kunnen we

                                                                         vertalen als ‘Project voor proefboringen naar brandstoffen in de

                                                                         onderzoeksvelden Canarias 1 tot 9.’

Voor alle duidelijkheid, het gaat niet om een toelating tot olie-winning, wel om een prospectietoelating... om eens kijken of er olie zit.

Nog dit meegeven, de Canarische Regering, het Canarische Parlement en de Eilandbesturen van Lanzarote en Fuerteventura verzetten zich tegen elke vorm van het boren naar aardolie, omdat men van mening is, dat dit hun natuurlijke erfgoed en hun toeristenindustrie in gevaar brengt en temeer omdat deze gebieden deel uitmaken van het ‘Red Natura 2000’, dit zijn gebieden met een hoge  maritieme waarde, zoals natuurreservaten, maar dan onder water.

 

Wij zijn tegen het boren van gaatjes op de bodem van onze oceaan... Ik zie het al voor mij !!! Overal waar je kijkt op de Atlantische Oceaan zul je straks boorplatforms zien staan. Dit noemt men esthetische vervuiling. Maar wat de gevolgen zullen zijn voor de fauna en de flora, zeker bij een ramp, is niet in te schatten. Of toch? Denk eens aan de Golf van Mexico in 2010...

Hier is het nog gevaarlijker: boren op 3.500 meter diepte in een ondergrond waar heel wat seismische activiteit aanwezig is zoeken naar miserie. Bovendien liggen de gekende boorplaatsen in de onmiddellijke omgeving van plaatsen die door de Verenigde Naties uitgeroepen zijn als 'Reservas de la Biosfera'. Ook heel wat universiteiten in Europa en de Verenigde Staten, wetenschappelijke commissies van meer dan 100 landen, het IUCN, organisaties als Oceana, Greenpeace, WWF, Friends of Earth, Birdlife,Ben Magec/Ecologistas en Acción, SECAC, talrijke culturele, artistieke en sociale stichtingen verzetten zich tegen dit onveilige project.

 

Ben je ook niet akkoord met deze petroleumwinning !!! Teken dan de petitie in uw eigen taal HIER

10380322_742799619110590_3616037353651266886_n Petitie_Olie OP2 Olieplatforms 10361591_936874452992814_5811476672677298359_n

Nu er behoorlijk dicht bij Fuerteventura een proefboring wordt gedaan,

is iedereen bezorgd en er is veel belangstelling van de pers. Toch is het

bepaald niet de eerste keer dat er in de buurt van de Canarische Eilanden

een olieboring plaatsvindt, aldus geoloog en geofysicus Antonio Afonso.

Deze van Tenerife afkomstige wetenschapper vertelt dat er sinds 1958

meer dan twintig proefboringen hebben plaatsgevonden op weliswaar

iets grotere afstand dan nu maar toch altijd nog redelijk dichtbij.

Behalve naar olie is ook weleens naar gas gezocht.

 

Enkele van de proefboringen vonden plaats ter hoogte van de Westelijke

Sahara, toen nog een kolonie van Spanje. De gevonden aardolie was

commercieel gezien niet interessant. Ook bij de Marokkaanse kust is naar olie gezocht: tot 2013 hebben daar 18 proefboringen plaatsgevonden. Proefboringen van het Amerikaanse Exxon in 1970 en 1974 leken hoopvol voor het bedrijf maar uiteindelijk werd toch van exploitatie afgezien. Mobil deed in 1984 bij Marokko een poging ter hoogte van de Canarische Eilanden. Van recenter datum zijn vijf proefboringen in 2014 in Marokkaanse wateren. En er staat eentje gepland voor bij de Westelijke Sahara, zelfs de diepte van de proefboring is al bekend: 6.500 meter, waarbij een dikke 2.000 meter zeewater is inbegrepen. De minder bekende oliewinningsmaatschappijen Cairn Energy en Genel hebben begin dit jaar voor de Marokkaanse kust bij een proefboring aardolie gevonden.

Er wordt nu onderzocht om te kijken of deze interessant genoeg is om verdere investeringen voor te doen. Het is gebruikelijk dat men in de tussentijd de boorlocatie verlaat dus als Repsol volgend jaar met alle materieel vertrekt, wil dat nog niet zeggen dat de tegenstanders opgelucht kunnen ademhalen.

 

                                                               Op 180 kilometer van Lanzarote heeft het eerder genoemde Genel aardolie van

                                                               "goede kwaliteit" gevonden. Het is de eerste keer dat er olie is gevonden die

                                                               commercieel interessant is.

                                                               Wat betreft de kans op een olieramp vanwege aardbevingen merkt Afonso op dat

                                                               de seismische activiteit die in de omgeving wordt geregistreerd meestal tussen de

                                                               eilanden plaatsvindt.  

                                                               Geologisch gezien is de bodem tussen de Canarische Eilanden en Marokkao rustig.

                                                               Alleen ten zuiden van het Atlasgebergte is een kustgebied waar het niet helemaal

                                                               vertrouwd is maar dat ligt 375 kilometer van het gebied waar Repsol momenteel

                                                               mag opereren.

Roer niet in de olie - update 01/12/2014

1332616327_557034_1332616506_sumario_grande canarias

Hoe staat het met de olieboringen?

De proefboringen op 54 kilometer van Fuerteventura en 62 kilometer van Lanzarote verlopen volgens schema, aldus oliemaatschappij Repsol. Inmiddels is er 2.800 meter diep geboord en volgende week denkt men de 3.100 meter te bereiken. Op deze diepte hoopt men olie te vinden. Toen de 1.900 meter werd bereikt, zijn ook bodemmonsters genomen. Deze worden nu geanalyseerd en men verwacht half januari de uitslag. Nadat de laatste monsters zijn genomen, moet de boorlocatie netjes worden achtergelaten. Dit alles zal enkele dagen in beslag zal nemen. Volgens Repsol is de kans op succes 18%. Dit lijkt weinig maar is internationaal gezien hoger dan gemiddeld. Mochten de resultaten voor Repsol teleurstellend zijn, dan worden er verder geen boringen meer gedaan in Canarische wateren. Bij een gunstig resultaat wordt er in de buurt nog eens 100 miljoen euro geïnvesteerd naast de 200 miljoen die de huidige operatie kost.

En nu maar hopen...

Roer niet in de olie - update 26/12/2014

Is het einde in zicht?

Eerder deze week werd 20 januari genoemd maar nu schrijft de Canarische krant El Día dat de proefboring bij Fuerteventura al in de loop van deze week wordt afgerond. Voordat de maand om is, weten we of de proef goed is verlopen voor Repsol. Men is nu een kleine twee maanden bezig en de maximale diepte van 3.092 meter is bijna bereikt. Onmiddellijk na afloop van de proefboring zal de boorput op verschillende diepten afgesloten worden, niet alleen uit veiligheidsoverwegingen voor het milieu maar ook omdat de huur van de het schip Rowan Reinaissance ongeveer een miljoen euro per dag kost. Repsol is er nog niet uit of het de boot nog een tijdje in de buurt laat ronddobberen voor het geval de resultaten positief zouden zijn. Het kan ook zijn dat men doorvaart naar Angola, waar een van de volgende proefboringen staat gepland. Mocht dit laatste het geval zijn, dan zijn de Canarische Eilanden nog niet van Repsol af, zelfs als de resultaten van de huidige plek tegenvallen is het mogelijk dat men in de loop van 2015 terugkeert om het op een nieuwe locatie nogmaals te proberen. Het gerucht gaat dat de versnelde afronding van de boorproef te maken heeft met onbevredigende resultaten tot nu toe maar zelfs als dat waar zou zijn, is het kennelijk nog te vroeg om te juichen.

Voor wie hoopt dat Repsol vanwege de dalende olieprijzen geneigd is de oliewinning bij de Canarische Eilanden voorlopig maar te laten voor wat het is: er kunnen wel vijf jaar zitten tussen een proefboring en de uiteindelijke exploitatie, schommelingen van de olieprijzen beïnvloeden zo'n langetermijnproject dus helemaal niet.

Roer niet in de olie - update 11-01-2015

Roer niet in de olie - update 18-01-2015

Repsol vertrekt! Afgelopen vrijdag heeft de oliemaatschappij officieel laten weten dat er olie en gas is gevonden maar dat het om dunne bodemlagen gaat die ook nog eens vol water zitten. De president van de Canarische deelregering is blij met het vertrek maar is bang dat het plotselinge terugtrekken te maken heeft met de komende verkiezingen. Diverse woordvoerders van Repsol zeggen echter dat ze niet van plan zijn om nog eens terug te komen, we kunnen dus opgelucht ademhalen. De komende dagen worden de boorputten verzegeld en de Rowan Renaissance vertrekt richting Angola.

Enkel de vergunningen blijven nog geldig...

petroleo-Repsol_EDIIMA20140429_0560_21

Iedereen die Tenerife en de Canarische Eilanden in het hart draagt is zich bewust dat het zoeken naar olie in de archipel gedoemd is om op groot verzet te stuiten. Iedereen is

bang van de gevaren. De sonderingen storen de unieke fauna en de

flora op de archipel en daarenboven is een ramp nooit voor de volle

100% uit te sluiten bij olieboringen.

En dat wil men hier niet geweten hebben.

 

Minister van olie José Manuel Soria (zelf een inwoner van Gran Canaria)

en de Spaanse regering hebben Repsol groen licht gegeven om in

gebieden ten oosten van Fuerteventura en Lanzarote, sonderingen uit

te voeren. Dit zijn peilingen die verricht worden om te zien waar olierijke

(ondergrondse) reserves aanwezig zijn.

Daarnaast is ook toelating gegeven om proefboringen uit te voeren.

 

Het Ministerie van Industrie, Energie en Toerisme heeft woensdag laatstleden Repsol deze vergunning afgeleverd en ze gemachtigd tot sondering en verkennend te boren naar olie in de zones met naam Canarias 1 tot en met Canarias 9, gebieden in de Atlantische Oceaan, net uit de kust van Fuerteventura en Lanzarote.

 

                                                                               Naar aanleiding van deze toelating is de Canarische regering

                                                                               wakker geworden. Meer zelfs er zullrn maatregelen worden  

                                                                               uitgevaardigd naar het nationale bestuur.

                                                                               De President van de Canarische regering, Paulino Rivero Mariano

                                                                               Rajoy, waarschuwt de Spaanse regering en dreigt met een "breuk

                                                                               van institutionele betrekkingen" tussen de centrale en regionale

                                                                               administraties indien de prospectie naar de aanwezigheid van

                                                                               koolwaterstoffen in het Canarisch gebied doorgaat.

 

                                                                               Rivero benadrukt dat hij steeds institutionele "loyaliteit en respect"

                                                                               heeft getoond maar dat hij niet wederkerig is behandeld.

“Wij zijn geen kolonie van de vorige eeuw, de Canarische Eilanden zullen dit niet toestaan”, zei hij tot de beleidsmensen op het Spaanse vastenland, omdat de inspraak en communicatie in dit dossier bijzonder miniem en heel minachtend was.

"De Canarische eilanden zijn niet te koop," zei Rivero “Wij zullen de belastingen niet ophoesten waarnaar de olieminister en tevens toerismeminister José Manuel Soria verwijst. Wij zullen ons verdedigen" Met deze woorden legt hij duidelijk uit dat de controverse niet met financiële compensatie kan worden goedgemaakt.

"Ik voer hier geen marketing enbegin geen negotiatering; wij willen enkel het economische model van de Canarische Eilanden in het evenwicht houden met werkgelegenheid en de 13 miljard euro omzet van het Canarisch toerisme op peil houden.”

 

Rivero beschuldigd Soria storm en onrust te zaaien in de betrekkingen

tussen de Canarische samenleving en de regering van Spanje. En hij

voegde eraan toe: "Deze kwestie is ernstig en wij zullen alle middelen

aanwenden om dit gevoelig dossier van de eilanden af te wenden.”

Rajoy heeft geantwoord dat er volgende week een speciale Regerings-

raad wordt gehouden om deze omstreden kwestie te bespreken en dat

hij, na de vakantie, een debat zal voorstellen in het Spaanse Parlement.

 

Vorig jaar, in december, is de Canarische President nog naar Madrid

afgereisd om de nationale overheid in te lichten over de acute gevaren

van oliewinning en het dossier als dusdanig te weerhouden.

 

De Voorzitter van de Canarische Eilanden heeft onlangs contact genomen met de Spaanse eerste minister Mariano Rajoy om een nieuwe bijeenkomst te organiseren om deze zaak op te lossen.

Hij zal ook aandringen op een bezoek aan de koning van Spanje.

nooilpdc2 03 logo paulino-manifiesto cuadriculas para prospecciones petroliferas Terug

Hier begint het verhaal

Roer niet in de olie - Epiloog 31-08-2015

OEFFF... ZE ZIJN WEG

De reportages en de artikels over Repsol en de proefboringen naar gas en olie in onze Canarische regio zijn niet meer te tellen; wat een voorgeschiedenis hebben wij hier meegemaakt, wat een ongerustheid heeft dit veroorzaakt bij de bevolking en wat een leed hebben de actievoerders toegediend gekregen.

Dit is bijna niet meer te verhalen.

In feite is er niets veranderd sedert januari 2015 waarbij Repsol heeft aan-

gekondigd dat er onvoldoende grondvoorraad aanwezig is in het gebied

op 60 kilometer ten oosten van Lanzarote.

Deze informatie komt van Marcos Fraga, woordvoerder van Repsol.

Niemand is voor 100% zeker dat Repsol de regio zal verlaten, temeer

omdat er nog twee vergunningen voor handen zijn die een tweede proef-

boring in onze wateren toelaten. Als wij deze vraag voorleggen horen wij

dat de boortorens die in Santa Cruz aangemeerd zijn, door een gespecialiseerd bedrijf hersteld worden en dat deze daarna naar andere locaties zullen worden overgebracht. Geen boringen meer rond en in de nabijheid van Canarias is de definitieve beslissing van Repsol.

Dat horen wij ook van de Staatssecretaris voor Industrie, Energie en Toerisme, Enrique Hernández Bento. Hij confirmeert het bestaan verleende toestemmingen en vergunningen om te boren tot eind 2016 en bevestigde de beslissing van Repsol om het Canarisch gebied te verlaten.

Nationaal Minister van olie, Manuel Jose Soria (zelf een inwoner van Gran Canaria), waar zoveel controverse rond was, gaat zelfs nog verder. De regering start de noodzakelijke procedures om de nog geldende vergunningen vroegtijdig te beëindigen. Ook hij zegt dat Repsol niet meer geïnteresseerd is in de Canarische olievelden.

Opperhoofd Roberto Clavijo, voorzitter van de Canarische regering zegt dat hij de vergunningen, uitgegeven binnen Canarisch beleid, onmiddellijk en zonder dralen zal annuleren, zonder te wachten op het verder verloop van om het even welke instantie.

Oefff... ze gaan weg, eindelijk!

01