HOME WEER & RADAR NUTTIGE INFO PUZZEL- FUN- HOROSCOOP RESIDENTEN BUSDIENSTEN APOTHEKERS TENERIFE CONNECT TNT DOWNLOADEN ADVERTEREN-ABONNEREN CONTACT-COLOFON REACTIE VAN DE LEZER

Foto van de maand

(Klik op de foto voor groot formaat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOKGROEP KORT NIEUWS vlaggen TIPS & TRIPS COLUMNS
TNT ONLINE LEZEN Facebook-Groups-e1291281035929

Laatste update

      01-11-2019

Twitter-icon-TatarLawFirm Magnify green large WebcamqTenerife link2

 

 

Programmas Magnify green large PlayaBeach LogoTNT-Transparant F_tekst cover1 D_eXoBDWsAA4xyF

Een ring rond het eiland staat sedert decennia op het verlangenlijstje

van de Regering van Tenerife, maar de realisatie ervan kan maar

gebeurt in sectoren. Hoe snel zo een sector afgewerkt geraakt is

afhankelijk van de gouvernementele geldbeugel.  

En heel recent is er weer zo een deel afgewerkt. Het nieuwste stuk

TF-1 autosnelweg is eindelijk open voor het verkeer. Jaren na de

voorziene datum, werd op het traject Icod de los Viños en Santiago

del Teide, het stuk  Icod de los Vinos naar El Tanque geopend.

De werken kaderden binnen een overeenkomst voor samenwerking

tussen het Ministerie van Verkeer en de Canarische regering.

De investering in dit segment bedroeg 123.2 miljoen euro

gefinancierd door het Ministerie van Openbare Werken en was

gelijktijdig een belangrijke uitdaging in de verhouding milieu versus technische realisatie en omgekeerd.

Woensdag 23 juli 2014 is het zover. De Minister van Ontwikkeling, Ana Pastor heeft samen met de Voorzitter van de Canarische regering, Paulino Rivero, de inhuldiging van de snelweg tussen Icod de Los Viños en Santiago del Teide bijgewoond.

                                                                   Het traject van het nieuwe stuk snelweg heeft een lengte van meer dan 12

                                                                   kilometer die tussen Buen Paso en el Tanque loopt, inclusief het omzeilen

                                                                   van de gemeente Icod de los Vinos in het zuiden.

                                                                   Deze nieuwe weg zal een verbetering betekenen inzake bereikbaarheid van

                                                                   deze regio en zal uiteraard zorgen voor een ontlasting van de TF-82 en zal

                                                                   automatisch zorgen voor het inkrimpen van de dagdagelijkse

                                                                   verkeersstroom op de oude weg. De nieuwe sectie zal ook zorgen voor een

                                                                   gevoelige verhoging van de verkeersonveiligheid op de TF-82.

 

                                                                   De Minister van ontwikkeling, Ana Pastor, heeft gewezen op de complexiteit van de werken, dat grote technische en ecologische uitdagingen heeft moeten overwinnen. De uitvoering van 2 viaducten (Castro en Los Pinos) van 55 tot 60 meter evenals 10 (valse) tunnels, 4 ondertunnelingen, 7 overbruggingen en twee rijstroken vergden grote inspanningen en een grote architectonische inzet. De meest opvallende prestaties is de uitvoering van de tunnel van La Vega, met een lengte van meer dan de 1200 meter is deze tunnel één van de langste in Tenerife.

 

De Minister benadrukte dat de inspanningen die ertoe hebben geleid

dat de werken ecologisch en met respect voor het milieu werd

uitgevoerd. Zo werd 48 miljoen euro besteed om ecologische

aanpassingen uit te voeren aan en rond het nieuwe traject. Zo werd

het gebied rond  El Amparo en La Vega met het traject verbonden met

de integratie van het beschermd landschap van Acantilados de La

Culata. Integratie van het milieu werd op diverse plaatsen toegepast;

zo is er een beduidend herstel uitgevoerd op de soorten 'Ruta Pinnata'

of  'Ruda Canaria', een endemische bloemenstruik die enkel groeit op

de Canarische eilanden. Ook de uitvoering van de hellingen en taluds,

gevestigd in de gebieden dicht bij de natuurlijke omgeving van Chinyero,

heeft de redding van korstmossen en andere vegetatie toegelaten.

Ook de realisatie van een kwekerij, speciaal gebouwd rond de werven heeft geholpen om nieuwe planten te kweken die dan werden gebruikt als beplanting rond de snelweg en diens bijhorende verkeersaanpassingen.

Het hoogtepunt  wordt de eindafwerking van de ‘ring’ rond het eiland, die in het noorden zal aansluiten op de TF-5 in Los Realejos.

 

Dit laatste stuk, vanaf Santiago del Teide, werd reeds lang gepland en uitgetekend, maar de realisatie ervan kan nog jaren op zich laten wachten.

Terug 5500312 43234-1406188640-1000052 1406161051984g

De Ministerraad van de Canarische Eilanden heeft dan toch, op 31 juli 2015, een bedrag voorzien voor de volgende fase van de eilandsnelweg op Tenerife. Het bedrag zal spoedig overgemaakt worden aan de eilandregering die het geld zal besteden aan de werken voorzien in het regeerakkoord.

€ 5,1 miljoen is het volgende bedrag dat door de 'Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial' moet gebruikt worden voor deze 'never-ending-story'. Of toch, zo goed als...

Carlos Alonso eiste eerder deze week van het Spaanse Ministerie van Ontwikkeling € 15 miljoen om de volledige snelweg rond het eiland volledig af te werken. Dit moest dan op de 'Presupuestos Generales del Estado' (PGE) of de rijksbegroting worden overgemaakt.

In ruil voor deze fondsen wil de Cabildo-voorzitter van de Tenerife een addendum opstellen bij de volgende conventie die het mogelijk maakt om de subsidies in fasen te blokkeren. Het idee van Alonso is dat het project in drie of vier jaar kan worden afgerond zonder dat er overlast voor staatskas ontstaat. Uiteraard zal de regionale uitvoerende macht het onderhoud en de exploitatie van deze snelweg op zich nemen na de aanleg ervan.

Sinds april kun je het traject met de fiets afleggen; 14,5 kilometer tussen de locatie Vera Erques en Guia de Isora enerzijds en tussen Las Machas en Santiago del Teide door de tunnel in Bicho anderzijds. Als je ook nog eens met de fiets terug keert heb je er een fietstocht van bijna 30 kilometer opzitten zonder gestoord te worden door andere weggebruikers en zeker zonder de aanwezigheid van gemotoriseerde voertuigen.

De waarheid gebiedt ons te zeggen dat om het traject tussen El Tanque en Santiago del Teide te realiseren er nog een bedrag van € 305 miljoen moet geïnvesteerd worden.

Misschien kan de eilandregering de betrokken personen van de verschillende ministeries eens uitnodigen om ter plaatse wat duidelijkheid te scheppen. Dan zouden excellenties als Ana Pastor (Ontwikkeling), Fernando Clavijo (nieuwe President Canarias), José Manuel Soria (Energie, Industrie en toerisme) zich kunnen vergewissen van de noodzaak van een snelle realisatie van het laatste stukje snelweg. Dit kwartet is ook goed geplaatst om de Spaanse nationale regering te overtuigen van de noodzaak ervan. Maar willen ze dat eigenlijk?

Nog een beetje snelweg - update 01-08-2015

Ring rond het eiland

anillo