HOME WEER & RADAR NUTTIGE INFO PUZZEL- FUN- HOROSCOOP RESIDENTEN BUSDIENSTEN APOTHEKERS TENERIFE CONNECT TNT DOWNLOADEN ADVERTEREN-ABONNEREN CONTACT-COLOFON REACTIE VAN DE LEZER

Foto van de maand

(Klik op de foto voor groot formaat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOKGROEP KORT NIEUWS vlaggen TIPS & TRIPS COLUMNS
TNT ONLINE LEZEN Facebook-Groups-e1291281035929

Laatste update

      01-11-2019

Twitter-icon-TatarLawFirm Magnify green large WebcamqTenerife link2

 

 

Programmas Magnify green large PlayaBeach LogoTNT-Transparant F_tekst cover1 D_eXoBDWsAA4xyF

Alle vragen over het rijbewijs in Tenerife zal ik in dit beknopte verslag

niet  kunnen behandelen, maar op de meest onduidelijkheden zal ik

wel een bevredigend antwoord kunnen geven.

De algemene regel is dat je met een rijbewijs uit België of Nederland

voldoet om als toerist in Tenerife een voertuig te besturen.

Voor residenten (permanent of +183 dagen) moet je voldoen aan de

Spaanse wetgeving terzake. Dit impliceert dat je eerst je geldig

thuisland-rijbewijs moet inruilen voor een Spaans rijbewijs.

Hoe je dat doet staat onderaan dit artikel. Bij verlenging of vernieuwing

van een vervallen of ingetrokken Spaans rijbewijs zullen medische en

psychotechnische testen moeten afgelegd worden. Deze worden afgenomen in de lokale kantoren van de dienst 'Tráfico'.

 

Op 19 februari 2010 keurt de Ministerraad een nieuwe verordening goed over de ‘centra voor de erkenning van het rijbewijs’ (Koninklijk decreet 170/2010) die in mei van datzelfde jaar in werking treedt. Deze wet vergemakkelijkt en vereenvoudigt de procedure voor bestuurders, die zich nu slechts naar één locatie moeten begeven. Een administratieve vereenvoudiging, zeg maar.

Maar niet iedereen is daar op dat moment klaar voor en daarom wordt een overgangstermijn bepaald.

Tot 19 januari 2014 krijgen wij de tijd, ongeacht uit welk EU-land je komt. Voldoe je niet aan de vigerende wetgeving terzake, dan kan je dat 200 euro boete kosten.

De geldigheidsduur van je rijbewijs is afhankelijk van je leeftijd en van de categorie van je rijbewijs.

                                                                   

Voor klasse B: is de geldigheidsduur 10 jaar tot 65 jaar en 5 jaar

boven de 65jaar. Voor de klassen BTP, C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 +

E, D en D + E is de geldigheidsduur 5 jaar tot 65 jaar en 3 jaar

boven de 65 jaar.

Objectief van deze maatregel is de buitenlandse residenten op

een gelijke manier te behandelen als de lokale bevolking (volgens

een EU-richtlijn).

Je kunt je hernieuwing aanvragen in het medisch centrum naar

keuze of je kan je begeven naar de ‘Jefatura Provincial de Tráfico’.

Voor de eenvoud en het gemak kies ik voor de eerste mogelijk-

heid. De aanvraag van de vernieuwing kan gedaan worden tot

maximum 3 maanden voor de vervaldatum.

 

Daarvoor heb je nodig:

- een origineel verzoekschrift

- je nationale identiteitskaart

- je nationaal rijbewijs + een kopie ervan.

- de originele stukken die je NIE en Residentie bewijzen

- neem voor de zekerheid een tweetal actuele foto’s mee (32x26mm). Normaal worden

 de foto’s ook geno men in het centrum, je weet maar nooit...

- de betaling van 23,40 euro

 

De centra waar je zich kan begeven om de psycho-medische proef af te leggen

en je huidige spaanse rijbewijs te verlengen noemen we de Centro Médico.

Het rijbewijs met punten is bij de spaanse weggebruikers reeds een tijdlang ingeburgerd.

Dit systeem heeft het voordeel, een nadeel voor anderen, dat de intrekking van punten

op het rijbewijs een gevreesd criterium is. Een boete, ja ok... maar daar bovenop nog een

sanctie doet veel weggebruikers terug tussen de afgebakende lijnen rijden, letterlijk en

figuurlijk.

Op de DGT (Jefaturas de la Dirección General de Tráfico) kan ieder rijbewijs-bezitter zijn

puntensaldo opvragen. Beter is de overtredingen te beperken tot 'nihil' dan moet je

je saldo ook niet gaan opvragen.

 

Hoe je concreet je rijbewijs aanvraagt kun je hierna lezen.

Als resident (je verblijft meer dan 183 dagen in Tenerife) MOET je geldig Belgisch-Europees rijbewijs geruild worden voor een SPAANS-Europees bij de dienst Tráfico in Santa Cruz !

Daarvoor surft u naar de website van GGT waar je de aanvraag invult en uitprint.

Dan maak je HIER een afspraak: druk na het invullen het formulier af.

Eenmaal op de dienst Tráfico zul je moeten voorleggen:

1. je Belgische identiteitskaart plus kopie van de voor- en achterkant.

2. je N.I.E. (officieel document) plus kopievan de  voor- en achterkant.

3. het uitgeprint document van hierboven.

4. soms vragen ze 2 pasfoto’s. LET OP > het Spaanse formaat is kleiner dan het Belgische … laat ze op voorhand maken, dat is een stuk goedkoper.

Nu krijg je een document om bij je huidig rijbewijs te voegen, als bewijs dat de aanvraag ingediend werd en dat je dus in regel bent. Anderhalve maand later word je uitgenodigd om uw Belgisch rijbewijs + 1 pasfoto te komen afgeven en +/- € 27 te betalen.

Je ontvangt een tijdelijk rijbewijs dat drie maanden geldig is om ENKEL in Spanje te rijden. Ben je van plan in deze periode in een “ander” Europees land te rijden, vraag dan een internationaal “tijdelijk” rijbewijs. Dit wordt ter plaatse gemaakt mits afgifte van een bijkomende pasfoto en de betaling van € 10,00.

Je definitief Spaans-Europees rijbewijs krijgt je later met de post toegestuurd.

 

Indien je als resident houder bent van een Europees rijbewijs met een geldigheid van meer dan 10 jaar (of onbeperkt) MOET deze geruild worden voor een SPAANS-Europees bij de dienst DGT of Tráfico in Santa Cruz binnen de TWEE jaar te tellen vanaf de datum van je EERSTE N.I.E.

Wie een N.I.E. heeft sedert méér dan TWEE jaar of wie een SPAANSE rijbewijs moet laten verlengen of een NIEUWE Spaanse moet aanvragen (vb na intrekking), moet eerst psycho-fysische testen afleggen in een erkend medisch centrum, vb: Edificio Valdés Center, Avenida Amsterdam, 1, 38650 - Los Cristianos > www.reconocimientosloscristianos.com

* Voor de omruiling zelf surf je naar: https://sede.dgt.gob.es/.../canje-de.../union-europea.shtml. In de grote rechthoek zie je onderaan links: “impreso solicitud” … klik op Castellano …vul zo veel mogelijk in en print af. Daarna moet je een afspraak maken: http://www.dgt.es/es Klik op “Cita Previa” in het grijs vierkant. Klik op Solicitar Cita Previa en Jefaturas en kies “Santa Cruz de Tenerife” (continuar) ... “Area Otros” > continuar ... vul N.I.E., nombre (voornaam), primer apellido (familienaam) en nogmaals uw N.I.E. ... “Solicitar” … onder de gewenste datum kies je het uur (continuar) … afprinten.

 

LET OP : wie een geldig Belgisch-Europees rijbewijs inruilt voor een Spaans exemplaar moet GEEN enkele medische test afleggen; enkel bij een verlenging of een vernieuwing van het Spaanse rijbewijs moet je naar de dokter.

Rijbewijs permiso-de-conducir2 untitled Terug

Rijbewijs voor de resident...

Rijbewijs voor de resident... Update

De wetgeving omtrent het Europees rijbewijs is onlangs veranderd.

De Europese richtlijn daaromtrent werd bijgewerkt op 05/09/2016.

 

Alle residenten moeten hun geldig rijbewijs omruilen voor een

"Spaans Europees" exemplaar binnen de twee jaar te rekenen vanaf

de uitgiftedatum van de groene NIE.

 

De volledige wettekst in het Nederlands over de rijbewijzen vind je HIER.

Meer uitleg staat HIER. Let op de paragraaf "verplicht inwisselen".

De Spaanse richtlijnen staan HIER.

Voor Tenerife geldt hetvolgende. Als je de omruiling bij Tráfico aanvraagt

binnen de 22 maanden, moet je geen psycho-fysische testen afleggen.

NA 22 maanden wél !

 

Ook zijn er twee nieuwe documenten die bij de aanvraag moeten

gevoegd worden.

Documentos