HOME WEER & RADAR NUTTIGE INFO PUZZEL- FUN- HOROSCOOP RESIDENTEN BUSDIENSTEN APOTHEKERS TENERIFE CONNECT TNT DOWNLOADEN ADVERTEREN-ABONNEREN CONTACT-COLOFON REACTIE VAN DE LEZER

Foto van de maand

(Klik op de foto voor groot formaat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOKGROEP KORT NIEUWS vlaggen TIPS & TRIPS COLUMNS
TNT ONLINE LEZEN Facebook-Groups-e1291281035929

Laatste update

      01-12-2019

Twitter-icon-TatarLawFirm Magnify green large WebcamqTenerife

 

 

Programmas Magnify green large PlayaBeach LogoTNT-Transparant F_tekst cover1 11868890_1639749766272105_142043142_n Omslagfoto_Klein Terug Banner_Residenten

Ik verhuis naar Tenerife

Je bent verslaafd aan het eiland en je wil er zo veel tijd mogelijk zijn. Dat is een feit op zich, maar hoeveel tijd spendeer je in Tenerife? En, word je nu resident of niet?

Naar Tenerife komen op vakantie is één zaak, op Tenerife overwinteren is een andere zaak maar resideren op dit wondermooie eiland daar moet je even wat moeite voor doen.

Het hoeft geen betoog dat het resident worden in Spanje een invloed heeft op tal van zaken.

Je wordt rechtmatig resident als je langer dan 183 dagen per jaar (hoeft niet aaneengesloten) in Tenerife woont en een NIE bezit.

Lees verder...

10434319_10204111905938366_8941412493380122595_n

Ik verscheep...

Je kunt van alles verschepen naar Tenerife, of omgekeerd, terug naar de Lage Landen. Een auto of een ander voertuig, huisraad, waardevolle spullen, alles in feite.

Ik begin dit relaas met de volgende woorden: bezint eer je begint. Of met andere woorden, denk tweemaal na indien je beslist iets te verschepen en dan vooral als het een voertuig betreft.

De reden is eenvoudig; in Tenerife zijn de auto’s goedkoper, vooral de recente tweedehandsvoertuigen kun je hier goedkoop op de kop tikken.

Maak je eigen rekening: export uit BE of NL, transport over zee, de kosten van douane, kosten op de transport, kosten op handling, havenkosten en dit alleen nog maar in het land van herkomst.

Lees verder...

maersk

Ik verhuur...

Een appartement huren is naast hotelverblijf de meest gebruikelijke vorm van vakantie nemen in Tenerife. Dit schept mogelijkheden waar je niet naast kunt kijken en waarvan je ten volle kunt genieten; de prijs die je betaalt en onafhankelijkheid zijn er twee van.

De overheid zag echter een significante toename van dit type verhuur, vaak gepromoot via internet, en oordeelde dat hierdoor een oneerlijke concurrentie ontstond ten opzichte van de traditionele verhuurbedrijven zoals hotels, hostals en appartementencomplexen.

Er stonden in Spanje ruim 1 miljoen kamers te huur van particulieren.

De overheid heeft daarom de huurwet aangepast waardoor er nu, voor de

particuliere verhuurders, een addertje onder het gras schuilt.

Lees meer...

582

Modelo 210... ¿Problemas?

000

Modelo 210 is het formulier waarop je de gegevens invult die leiden tot de betaling van de belasting op een onroerend goed bij eigenaren die de spaanse nationaliteit niet hebben en die ook geen resident zijn binnen het spaans grondgebied. Met andere woorden voor niet-residenten zonder permanent verblijf. Dit heet in het spaans

"Impuesto sobre la Renta de no Residentes (sin establecimiento permanente).

Deze belasting is niet gelijk of kan niet gelijk gesteld worden met het IBI of ‘Impuestos

sobre Bienes Inmuebles’ die een gemeentelijke belasting is op je onroerend goed in Spanje.

Modelo 210: je doet het zelf, je haalt er een gestor bij of je trekt naar een zakenkantoor, mij om het even... maar jaarlijks betalen doe je best om later problemen te vermijden.

Deze belasting wordt geïnd door de spaanse staat. Je krijgt geen uitnodiging, geen

herinnering of een aanslagbiljet; je doet deze aangifte helemaal vrijwillig, ieder jaar opnieuw vóór 31 december.

Lees meer...

Rijbewijs voor de resident...

rijbewijs1

Vissen in Tenerife, een hele boterham...

Vissen kan je in Tenerife doen op verschillende manieren: boven water

en onder water... maar het eerst genoemde is toch de meest frequente

vorm van doen.

 

Wat je ook doet, vooraleer je de vislijn bovenhaalt is kijken of je in orde

bent met de vigerende wetgeving ter zake.

Stelregel is: recreatief vissen zonder vergunning is verboden. Dat staat

in het decreet “El Real Decreto” 182/2004 van 21 december, en staat

gepubliceerd in het staatsblad van de Canarische Eilanden “El Boletín

Oficial de Canarias”, nr 4, vrijdag 7 januari 2005, pagina 408, artikel 32:

Hoofdstuk 2.

Lees meer...

Kantvissers

Dit is de pagina waar veel mensen zich zullen thuisvoelen. De pagina heet "Residenten", het kind moest een naam krijgen. Wij kozen deze naam omdat dit het platform is waar iedereen, die langer in Tenerife wil verblijven, de nodige informatie zal vinden. Informatie die van groot belang kan zijn als je je hier wil vestigen, overwinteren of langer dan 183 dagen wil verblijven.

Info van het Consulaat

U bent net in Spanje aangekomen of u wenst zich in Spanje te vestigen?

Deze info is voor u bestemd. Zij bevat een aantal nuttige inlichtingen over verblijfsdocumenten, Sociale Zekerheid, belastingen, pensioenen, voertuigen, rijbewijs, scholen...

De brochure bevat slechts algemene informatie. Voor verdere vragen kunt u zich richten tot de Belgische of Spaanse overheden vermeld in deze brochure.

Op de webstek van de Ambassade vind je onder de rubriek “Diensten - consulaire dienstverlening” een overzicht van de diensten van het Consulaat aan de Belgen. Lees verder...

BuZa - Logos Postensites - Spain NL_tcm424-171304

Niet-residenten gediscrimineerd

Spaanse schenkings- en successierechten discrimineren buitenlanders

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de Spaanse regeling voor schenkings- en successierechten in strijd is met het vrij verkeer van kapitaal. De uitspraak opent perspectieven voor Belgen met een tweede verblijf in Spanje.

In Spanje zijn er 17 deelstaten met fiscale bevoegdheden. De deelstaten kunnen vrijstellingen en verminderingen op het vlak van schenkings- en successierechten toestaan. Een aantal deelstaten gaan daar zeer ver in. Zo kent Catalonië nagenoeg een volledige vrijstelling in successierechten en zijn er in Madrid bijna geen schenkings- en/of successierechten verschuldigd.

'Maar om van het gunstiger regime van de deelstaat te genieten moet er een band zijn met de betrokken deelstaat. Is die er niet, dan valt men terug op de vaak minder gunstige nationale regeling', zegt Bart Verdickt, advocaat bij Cazimir. De nationale successierechten liggen tussen 7,65 procent en 81,6 procent. Belgische erfgenamen van iemand met een tweede verblijf in Barcelona, konden daardoor niet genieten van de aanzienlijke vrijstelling van successierechten in Catalonië. Die zou er wel zijn mocht de overledene in Catalonië gewoond hebben.

Veroordeling

Op 3 september oordeelde het Europese Hof van Justitie dat deze regeling in strijd is met het Europese recht, omdat residenten gunstigere regimes genieten dan niet-residenten. ‘De uitspraak is eigenlijk niet verbazingwekkend. De Europese Commissie had Spanje daarvoor al herhaaldelijk op de vingers getikt’, zegt Verdickt. Het is nog onduidelijk hoe de Spaanse overheid op dit arrest zal reageren. Spanje heeft een termijn van zes maanden om zijn regelgeving aan te passen. In welke richting dat zal zijn, is voorlopig onduidelijk.

Opportuniteiten

‘Deze uitspraak biedt een dubbele opportuniteit’, zegt Verdickt. Een eerste is voor de schenkings- of successierechten die in het verleden werden betaald. ‘Belgen kunnen een teruggave vorderen van de teveel betaalde schenkings- of successierechten. Voorwaarde is dat die betaald zijn binnen een periode van vier jaar voor de uitspraak’, zegt Verdickt. ‘Daarnaast is de uitspraak mogelijk van belang voor wie vandaag nog Spaans vastgoed bezit. De planning van het vastgoed moet eventueel herbekeken worden in het licht van de uitspraak en afhankelijk van de regio waar het vastgoed is gelegen. Zo kan het interessant zijn om na te gaan of een schenking van het Spaans vastgoed geen voordelen biedt als de deelstaat een ruime vrijstelling kent en deze ook wordt uitgebreid naar niet-residenten. In België zijn er op een schenking van buitenlands vastgoed immers geen schenkingsrechten verschuldigd.

Bron: detijd.be

Geen BTW, enkel IGIC

BTW of omzetbelasting is een indirecte verbruiks-

belasting die de overheid heft op de verkoop van

producten of diensten. In België bestaat de BTW

sinds 1 januari 1971, in Nederland sinds 1 januari

1969

In Spanje werd later, op 28 december 1992 (door

Europa aanbevolen) de Spaanse BTW of IVA

(Impuesto sobre el Valor Añadido) ingevoerd.

Op Tenerife betaal je geen belasting op de toe-

gevoegde waarde…

hier betalen wij IGIC (Impuesto General Indirecto

Canario) of gewoonweg een Canarische taks.

Lees verder...

igic

Rekeningen in het buitenland

Sinds aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) moet je bij de jaarlijkse aangifte van de personenbelasting het bestaan van buitenlandse rekeningen melden.

Jijzelf, je echtgeno(o)t(e) alsmede de kinde-

ren waarvan de inkomsten bij die van de ou-

ders zijn gevoegd.

Het Koninklijk Besluit over de melding aan

het CAP werd gepubliceerd in het Belgisch

Staatsblad op 13 april 2015.

 

Als gevolg hiervan moet het bestaan van buitenlandse rekeningen aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) worden gemeld. De rekening-nummers, de naam van de bank-, wissel-, krediet- of spaarninstelling en het (de) land(en) waar deze rekening(en) werd(en) geopend worden daarmee officieel aan de Nationale Bank gemeld.

Het Centraal aanspreekpunt is een geïnformatiseerde databank die door de Nationale Bank van België (NBB) wordt beheerd krachtens artikel 322, § 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92).

De werking van die databank wordt beschreven in het koninklijk besluit van 17 juli 2013 betreffende de werking van het CAP (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2013).

Lees verder...

LogoNBBBNB

Aangifte verhuurinkomsten

Fiscale aangifte van je vakantiewoning.

Al verhuur ik mijn appartement niet in Tenerife, toch moet ik de

geschatte huurwaarde op jaarbasis ingeven in mijn persoonlijke

belastingsaangifte. Klopt dat?

Dit is een vraag die jaarlijks rond de mei- en junimaand terugkeert.

Nogal logisch, want dan zijn de meesten onder ons bezig met een

vervelende zaak; het afwerken van hun fiscale verplichting, de

belastingsaangifte.

Je moet de opbrengt aangeven minus de gemaakte kosten zoals

het betalen van je boekhouder of gestor, je bijdrage aan de

‘comunidad’, onderhouds- en reinigingskosten, de kosten van

renovatie- en/of herstellingswerken, en zo verder. Ook al verhuur

je je vastgoed niet!!

België werd recent door het Europees Hof veroordeeld omdat het

de Belgische en de buitenlandse tweede verblijven verschillend

belasten. Ook werd er tussen Spanje enerzijds en België anderzijds

overeenkomsten gesloten over dubbele belastingen.

Lees verder...

000000