HOME WEER & RADAR NUTTIGE INFO PUZZEL- FUN- HOROSCOOP RESIDENTEN BUSDIENSTEN APOTHEKERS TENERIFE CONNECT TNT DOWNLOADEN ADVERTEREN-ABONNEREN CONTACT-COLOFON REACTIE VAN DE LEZER

Foto van de maand

(Klik op de foto voor groot formaat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOKGROEP KORT NIEUWS vlaggen TIPS & TRIPS COLUMNS
TNT ONLINE LEZEN Facebook-Groups-e1291281035929

Laatste update

      01-11-2019

Twitter-icon-TatarLawFirm Magnify green large WebcamqTenerife link2

 

 

Programmas Magnify green large PlayaBeach LogoTNT-Transparant F_tekst cover1 D_eXoBDWsAA4xyF Terug

La noche de San Juan Bautista

Het eiland staat in brand, overal in de 'cumbres' stijgt rook omhoog, alle

kleurtinten tussen wit en zwart stijgen ten hemel. Op de stranden maakt

men propere vuren, om het aangenaam te houden. Het feest van San Juan

wordt aangestoken, La fiesta de San Juan of La Vispera de San Juan is het

feest van de patroonheilige Johannes de Doper.

In Los Cristianos start rond middernacht een ommegang met het beeld van

San Juan waar het beeld even wordt gedompeld in het zeewater met de

alom geroepen 'Viva San Juan, vivaaaa...' waarna een groot feest losbreekt.

 

Het eigenlijke feest van San Juan werd in Tenerife reeds decennia geleden

gekoppeld aan de zomer-zonnewende: het moment waarop de langste

dag en de kortste nacht wordt gevierd.

Het midzomerfeest is ontstaan uit de zonneverering in de beschavingen van de Oudheid: de Perzen, Egyptenaren, Grieken, Romeinen, Germanen, Kelten en Scandinaviërs. Daarbij wordt de zonnegod vereerd en wordt er tijdens de vieringen een symbolisch vuur ontstoken. Honderd jaar geleden werd het Midzomer nog door heel Europa gevierd. Zowel door Germanen als Kelten of andere Europese volkeren. Allen met hun eigen gewoontes, maar toch met dezelfde principes. Blijkbaar is het Midzomer voor vele mensen altijd erg belangrijk geweest.

 

Het Litha, ofwel het Midzomerfeest of de Zomerzonnewende, is in feite een Germaans feest waar de langste dag en de kortste nacht van het jaar centraal staan. Vanaf deze tijd worden de dagen weer korter en komt de winter weer nader. Normaal gesproken word het Midzomer rond 24 juni gevierd.

Niet alleen op de Canarische Eilanden, maar ook in grote delen van Europa, inclusief het Spaanse vastenland en Portugal, wordt de zomerzonnewende gevierd. Ook in Finland, de Schandinavische landen en zelfs in Brazilië wordt aan dit gegeven op vandaag aandacht geschonken.

 

Deze feesten hebben overal iets gemeen: de vreugdevuren.  Symbolisch heeft het vuur een zuiverende functie voor mensen die aan het gebeuren deelnemen.

                                                                                             Een enorm vuur was het middelpunt van het feest. Vaak op een  

                                                                                             opvallende plek, zowel op open vlaktes als midden in het dorp. Het vuur

                                                                                             werd aangestoken met een tak uit het vuur van het afgelopen

                                                                                             Midzomer feest. Zo werd de as van het Midzomer vuur dus bewaard. Dit

                                                                                             werd vaak ook in de eigen haard gegooid om het Midzomer en alles wat

                                                                                             daarbij meekwam in huis te nemen. Ook werd de as gebruikt in veevoer

                                                                                             om het vee te beschermen tegen ziektes of onheil of werd het  

                                                                                             uitgestrooid op het land. De kracht van het Midzomer zorgde voor

                                                                                             vruchtbaarheid en het aantrekken van geluk. Het afschrikken van boze

                                                                                             geesten deed men door het plaatsen laurier in ramen en deuren van de

                                                                                             woningen. De vuren werden gemaakt met brandhout afkomstig van oud

                                                                                             meubilair, houtafval en brandbare rommel die men snel kwijt wou.

                                                                                             Alles is goed genoeg om het vuur te vereren.

Op vandaag is het een magische nacht; op 'la vispera de San Juan' of op de vooravond van het feest van Johannus de Doper, wordt samen met familie en vrienden een vuur aangelegd, wordt er samen gegeten, gezongen en gedanst. Maar er is meer...

Deze nacht draait rond rituelen en dit is hét moment om een aantal

dingen te doen.

As , als element van het vuur helpt tegen huidziekten en wordt op

de zieke lichaamsdelen gesmeerd. Brieven, waaronder liefdesbrieven

en wensbrieven worden boven het vuur gehouden en verbrand.

De vrouw die je ontmoet is de ware en de eeuwige.

Deze cult wordt gebruikt om een goede gezondheid af te smeken, om

voortvarende handel en nering te vragen, om droogte te vermijden in

de land- en veeteelt en om geluk af te dwingen.

Wat door de jongeren vooral wordt gesmaakt en uitgevoerd is samen

over het vuur springen. Dit brengt geluk... ook de adrenaline van door

het vuur te springen speelt hier uiteraard een grote rol. De kransen die

door de meisjes als talisman werden gevlochten, en die door het vuur geworpen worden tot ze beginnen te branden, brengen vreugde en geluk.

 

Het geheel is een complete associatie met rituelen die stammen uit de oudheid en die tot op vandaag worden herdacht, met een sociale en economische achtergrond.

Het samenzijn, dat tot feesten leidt is volgens vele Canariërs belangrijker dan alle mythische achtergronden bij elkaar.

 

Zo zie je maar...

OINAES-2006-007 hoguera dsc04309