HOME WEER & RADAR NUTTIGE INFO PUZZEL- FUN- HOROSCOOP RESIDENTEN BUSDIENSTEN APOTHEKERS TENERIFE CONNECT TNT DOWNLOADEN ADVERTEREN-ABONNEREN CONTACT-COLOFON REACTIE VAN DE LEZER

Foto van de maand

(Klik op de foto voor groot formaat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOKGROEP KORT NIEUWS vlaggen TIPS & TRIPS COLUMNS
TNT ONLINE LEZEN Facebook-Groups-e1291281035929

Laatste update

      01-11-2019

Twitter-icon-TatarLawFirm Magnify green large WebcamqTenerife link2

 

 

Programmas Magnify green large PlayaBeach LogoTNT-Transparant F_tekst cover1 D_eXoBDWsAA4xyF image004 Terug

Waar halen we de gegevens?

 

Waar haal ik mijn gegevens?

Ieder jaar ontvang van je bank een uittreksel (vergelijkbaar als

document hiernaast) van het Consorcio de Tributos van Tenerife

met de kadastrale waarde(n) van je eigen onroerend(e) goed(eren)

waarop een aantal gegevens staan die je nodig hebt om Modelo

210 keurig in te vullen. Het belangrijkste gegeven is de kadastrale

waarde die de som is van de constructiewaarde en de waarde van

de grond.

 

 

Onlangs werd er een bijkomende mogelijkheid geschapen.

Op het bankafschrift waar de grondbelasting (IBI) van je rekening wordt

betaald staat een CSV-nummer. Het nummer bestaat uit een combinatie

van 14 hoofdletters en cijfers en heb je nodig om in te loggen op de website

van de belastingsdienst.

 

Op de site van tributostenerife.es vul je het CSV-nummer in en krijg je

toegang tot jouw eigen kadastrale gegevens.

Ook deze pagina geeft toegang naar jouw kadastrale gegevens.

Eerst vul je het CSV-nummer in bij ‘Código Seguro de Verificación‘.

Daarna vink je ‘No soy un robot‘ aan en klik je op ‘Verificar documento‘.

 

 

Op de volgende pagina

vul je je NIE-nummer in (cijfers en hoofdletters)

en klik je op ‘Continuar notificación‘

 

 

 

Op de volgende pagina klik je op ‘Hecho Imponible‘ en je krijgt

de nodige kadastrale gegevens om jouw administratieve verplichting

Modelo 210 in te vullen.

Het bedrag dat bij ‘VC (Valor Catastral) Total’ staat moet je gebruiken.

Wij hebben opgemerkt dat het ‘año de revisión‘ niet meer is vermeld.

image004

 

001

 

Wij hebben in ons basisartikel MODELO 210 hierboven uitvoerig beschreven hoe, wanneer en waarom je een aangifte moet doen van de belasting op een onroerend goed. Buitenlandse eigenaars die een stekje hebben op Tenerife vallen onder deze noemer. Dit heet in het Spaans Impuesto sobre la Renta de no Residentes (sin establecimiento permanente) en deze belasting wordt geïnd door de Spaanse staat.

 

Deze draagschuld voor niet-residentiële eigenaars, en dus ook voor vruchtgebruikers van een stekje op Spaans grondgebied, moet elk jaar aangegeven én betaald worden vóór 31 december.

De belasting wordt berekend op basis van de grondbelasting of IBI (Impuestos sobre Bienes Inmuebles) die het pand toebedeeld krijgt. Rekening houdend met het reële huurinkomen verkregen uit de eigendom of een fictief inkomen wanneer het pand niet wordt verhuurd. Dit is ook van toepassing in de hoedanigheid van vruchtgebruiker.

 

Dit artikel is bestemd voor iedereen die vorig jaar een vastgoed aanschafte en die nu voor de eerste keer een aangifte via het Modelo 210 moet doen. Er is ook een trend waar kopers op leeftijd, meestal om fiscale en/of testamentaire redenen, met name het reduceren van de Belgische erfbelasting, de aankoop splitsen in vruchtgebruik: ouders en blote eigendom: kinderen.

 

Hierna volgt een voorbeeld om het helemaal duidelijk te maken.

Een echtpaar koopt op 25 juli een onroerend goed op Tenerife. Om bepaalde redenen doen zij (moeder en vader elk voor 50%) de aankoop als vruchtgebruikers of usufructo vitalicio, de blote eigendom nuda propiedad komt toe aan hun 2 kinderen.

 

Voor het eerst moeten moeder en vader aangifte doen van deze belasting via het Modelo 210. Het invullen, het aangeven en het betalen van de berekende belasting die het Modelo 210 met zich meebrengt moet gebeuren vóór 31 december van het haar dat volgt op de aankoop van het vastgoed. In dit geval gebeurt dat door de beide ouders in de hoedanigheid van vruchtgebruiker, elk naarmate hun respectievelijk aandeel in het vruchtgebruik, zijnde 50%.

Omdat zij slechts vanaf 25 juli vruchtgebruiker zijn, dient hun draagschuld derwijze ook proportioneel gereduceerd te worden tot 160/365sten van het belastbare tijdperk. Hun kinderen, de blote eigenaars, zijn niet gehouden het Modelo 210 in te vullen en zijn derhalve de belasting niet verschuldigd in hun hoedanigheid van blote eigenaar.

Let op: alle vruchtgebruikers moeten een aangifte doen van het Modelo 210 voor het deel (in %) dat zij eigenaar zijn.

 

Rond de helft van het jaar ontvangt elke vastgoedeigenaar die niet op de Canarische Eilanden woont het aanslagbiljet van de grondbelasting IBI (Impuestos sobre Bienes Inmuebles) van het Canarische Rekenhof. In dat aanslagbiljet, of Carta de pago voluntaria consorcio de tributos de Tenerife, zoals dit in het Spaans wordt genoemd, vinden de vruchtgebruikers de parameters die nodig zijn voor het invullen van het  Modelo 210. Bij het kadastrale gegeven ‘VC’ of voluit geschreven Valor Catastral staat het getal waarop de draagschuld wordt berekend.

 

Praktische toepassing:

(35.721,09(1)  x  160/365(2)  x  1,1%(3)  x  19%(4)) : 2(5)   =  16,36 € (5)

(1) kadastrale waarde (zie IBI: bedrag V.C. Total)

(2) tijdvak in 2018 als vruchtgebruiker

(3) indien kadastrale waarde niet ouder dan 10 jaar of gereviseerd

(4) aanslagvoet

(5) elke vruchtgebruiker doet aangifte ‘modelo 210’ en betaalt de helft i.c. 16,36 €

 

 

Research: Alfons Hayaert, fiscaal jurist Belgische personenbelasting, apjhay@gmail.com

MODELO 210 VRUCHTGEBRUIKERS

Modelo210_1 Modelo210_2

Aangifte 2018 - Kort samengevat (indienen vóór 31-12-2019)

Je zal niet door de overheid gecontacteerd worden om deze aangifte te doen. Dit is een draagschuld en géén haalschuld. Je moet dus zelf het initiatief nemen om deze belasting aan te geven.

 

De gegevens om “Modelo 210” in te vullen vind je op het kadastraal attest dat je kunt opvragen op de dienst “catastro” van de gemeente waar je ingeschreven bent. Op het formulier staat het jaar van de cadastrale revisie en de cadastrale waarde die je moet gebruiken om de aangifte in te vullen.

Daar kun je ook een aanvraag indienen (Modelo 100) om toegang te krijgen tot het “Declaración Catastral” om zelf alle parameters van je kadastrale eigendom online te raadplegen. HIER meer informatie.

 

Indien de woning is aangekocht op twee (bijvoorbeeld man en vrouw) of meerdere personen dient iedere eigenaar een apart Modelo 210-formulier in te vullen. Je doet voor elke eigendom een afzonderlijke aangifte, ook voor een garage of een stockeerplaats als deze fysiek niet bij de leefoppervlakte hoort en indien deze voorzien zijn van een eigen kadastrale waarde.

(*) Daardoor moet je het bedrag van de 'Base imponible' in vakje 4 eerst delen door twee, indien er twee eigenaars zijn.

Niet iedere browser ondersteunt het online invullen. Internet Explorer doet het, alsook Google Chrome, maar Safari doet moeilijk.

(*) Als je vastgoed gereviseerd werd na 2008 gebruik je 1,1% (x 0,011), alle anderen gebruiken 2% (x 0,020).

De 1,1% mag enkel nog gebruikt worden voor kadastrale waarden die niet ouder dan 10 jaar zijn. M.a. w. de revisie moet zijn uitgevoerd na 1 januari 2008. Indien deze vroeger werd uitgevoerd dan is 2% van toepassing.

HIER kun je de papieren versie invullen, valideren en afdrukken.

 

Kort samengevat zijn dit de gegevens die je dit jaar (vóór 31-12-2019) moet invullen, indienen en betalen.  

- N.I.E. nummer - Familienaam & voornamen

- Kruisje naast de S - contribuyente

- Devengo: Periodo = anual / ejercicio = 2018 / Fecha de devengo =  31/12/2018 of 31122018

- Renta obtenida: VAKJE 02 > 02

- VAKJE 03 > 954

- VAKJE 01 > BE of NL (keuzelijst)

- Contribuyente: N.I.E-nummer - F (= fysieke persoon) - Familienaam & voornamen - nummer Belgische identiteitskaart

 (of Nederlandse reispaspoort) - Geboortedatum en -plaats - Código = BE of NL (invullijst)

- Dirección = volledig thuisadres (in België of Nederland).

- Representante > NIETS invullen

- Liquidación > NIETS aanklikken

- VAKJE 4 (Base imponible) = kadastrale waarde x 0,011 (of 0,020) - Zie hierboven (*)

- VAKJE 21 - Tipo de gravamen = 19%

- VAKJE 22 = het bedrag van de kadastrale waarde (valor catastral) x 1,1% (of 2%) x 19%. Dit bedrag kun je delen door  

 het aantal eigenaars die elk ook een aangifte moeten doen

 

Verder NIETS invullen, behalve “a ingresar” (online ontvangen), bewaren en printen. De exemplaren in een bank afgeven ter betaling of online betalen.

Je kunt de betaling ook regelen vanaf je thuisland mits vermelding van het aangiftenummer op de overschrijving.

Je klikt op het ingevulde Modelo 210 op het bolletje waar staat Ingreso a través de entidad financiera establecida en el extranjero of in de Engelstalige aangifte Deposit through a financial organisation based abroad. Daarop verschijnt er een nieuw venster waar je je bankgegevens kunt invullen.

De uitleg staat HIER gedetailleerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank aan Marc Engels voor de research en de voorbeelden.

Modelo210 invuloefeningDeel1 Modelo210 invuloefeningDeel2 - Aanpassing aangifte 2016 Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4