HOME WEER & RADAR NUTTIGE INFO PUZZEL- FUN- HOROSCOOP RESIDENTEN BUSDIENSTEN APOTHEKERS TENERIFE CONNECT TNT DOWNLOADEN ADVERTEREN-ABONNEREN CONTACT-COLOFON REACTIE VAN DE LEZER

Foto van de maand

(Klik op de foto voor groot formaat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOKGROEP KORT NIEUWS vlaggen TIPS & TRIPS COLUMNS
TNT ONLINE LEZEN Facebook-Groups-e1291281035929

Laatste update

       25-08-2019

Twitter-icon-TatarLawFirm Magnify green large WebcamqTenerife link2

 

 

Programmas Magnify green large PlayaBeach LogoTNT-Transparant F_tekst cover1 10945011_10203413032828537_3902314212119139939_n image004 Terug

 

Modelo 210

Modelo 210 is het formulier waarop je de gegevens invult die leiden tot de betaling

van de belasting op een onroerend goed bij eigenaars die de Spaanse nationaliteit

niet bezitten en die ook geen resident zijn binnen het Spaans grondgebied. Met andere

woorden voor niet-residenten zonder permanent verblijf. Dit heet in het spaans

"Impuesto sobre la Renta de no Residentes (sin establecimiento permanente).

Enkel als je je onroerend goed niet verhuurt is dit het document dat jaarlijks moet

ingevuld worden. Deze belasting is niet gelijk of kan niet gelijk gesteld worden met

het IBI of ‘Impuestos sobre Bienes Inmuebles’ die een gemeentelijke belasting is op

je onroerend goed in Spanje.

 

Modelo 210: je doet het zelf, haalt er een gestor bij, trekt naar een zakenkantoor, om

het even... maar jaarlijks betalen doe je best om later problemen te vermijden.

 

Deze belasting wordt geïnd door de Spaanse staat. Je krijgt geen uitnodiging, geen

herinnering of een aanslagbiljet; je doet deze aangifte helemaal vrijwillig, ieder jaar

opnieuw vóór 31 december.

 

De betaling doe je ook manueel in een registratiekantoor die ook een bank kan zijn en daar betaal je cash. De documenten worden afgestempeld en je krijgt jouw deel terug mee.

Of je kan gaan betalen in uw bank die de documenten  afstempelt en overmaakt aan Agencia Tributaria. Het bedrag voor de belastingen gaat dan van uw rekening.

Je kunt deze belasting ook niet laten domiciliëren, wat voor sommigen een nadeel kan zijn.

Je moet dus vóór het einde van ieder jaar de gegevens invullen op het Model 210. Sedert een tijdje kan dit online: in een eerste fase kon je het document online opvragen en invullen, maar je kon het niet bewaren, enkel afdrukken op een printer in 7 exemplaren en de streepjescode gaan halen bij Hacienda en deze erop te kleven. Maar nu kun je het online valideren en opslaan als een PDF-document.

 

Waar haal ik de gegevens?

Ieder jaar ontvang van je bank een uittreksel (vergelijkbaar als

document hiernaast) van het Consorcio de Tributos van Tenerife

met de kadastrale waarde(n) van je eigen onroerend(e) goed(eren)

waarop een aantal gegevens staan die je nodig hebt om Modelo

210 keurig in te vullen. Het belangrijkste gegeven is de kadastrale

waarde die de som is van de constructiewaarde en de waarde van

de grond.

Deze belasting wordt vaak genoemd naar het formulier dat hier-

voor gebruikt wordt “Modelo 210". De belastbare grondslag

(in 2014) is een percentage van de kadastrale waarde (1,1% of 2%),

maar het belastingspercentage is ditmaal voor iedereen gelijk (24,75%).

De periode van de aangifte en van de betaling is het volledige jaar volgend op het aanslagjaar.

Als je vertikt om de aangifte te doen, heeft de staat een stok achter de deur staan. Als je vandaag of morgen je stekje verkoopt wordt automatisch 3% van de verkoopprijs ingehouden, als voorschot op verschuldigde bedragen, inclusief de boetes en de verwijlintresten.

Je betaalt beter...

Residenten in Spanje moeten dit formulier niet invullen; zij doen de aangifte op de jaarlijkse personenbelasting. Dit  gegeven is niet-belastbaar voor residenten als het enkel één onroerend goed betreft.

In het thuisland dient daarover ook geen aangifte gedaan te worden.

 

Vooraf moet je weten welk jaartal (año de revision cadastral) op het uittreksel staat. Alles wat vóór 2004 werd gereviseerd kan met 1,1% als 'tipo de gravamen', anders gebruik je 2%.

De formule om te weten hoeveel je moet betalen is vrij eenvoudig: je neemt het kadastraal inkomen (valor cadastral) en vermenigvuldig deze met 1,1% (2% nà 2004). Dat bedrag vermenigvuldig je met 24,75%. Dat is het te betalen bedrag dat je moet neertellen als belasting voor de desbetreffende eigendom. Ben je met twee eigenaars, bijvoorbeeld, man en vrouw, dan betaalt ieder de helft van de berekende belasting. Nu nog het formulier invullen en that’s it... noch meer, noch minder.

Iedere eigenaar van het onroerend goed moet het Modelo 210 invullen en als dusdanig deze belasting ook betalen.

Om af te sluiten geef ik nog een voorbeeld: man en vrouw kopen een appartement op beide namen, dan moeten beiden ook een aangifte doen en ook apart van elkaar de belasting betalen vóór het eind van het jaar volgend op de aankoop én alle volgende jaren.

 

Diegenen onder jullie die graag een afschrift uitprinten van de 'Impuesto sobre Bienes Inmuebles' (IBI) kunnen dit HIER doen. De gegevens nodig om Modelo 210 in te vullen kun je daar verkrijgen. NIE-nummer een een gedeeltelijke bankrekening invullen en klaar.

 

AANGIFTE IN 2015; info HIER Spaanstalige infoblad - OPGELET:  Fecha de devengo is 31/12/2014

 

Als je het Spaans niet beheerst kun je je aangifte HIER doen in het Engels

Alle info (Spaans) omtrent het invullen van het Modelo 210 staat HIER 

 

Hieronder een gedetailleerd voorbeeld, hoe je het model 210 invult (opgemaakt door Marc Engels)

000 image004 Modelo210 invuloefeningDeel2 Terug

Update

1. De website van het 'Consorcio de Tributos' heeft nukkige kuren; de site hapert nu en dan en soms kun je niet inloggen met je eigen NIE-nummer. Er wordt aan gewerkt, blijven proberen is de boodschap.

2. Een garage moet apart worden aangegeven tenzij de garage deel uitmaakt en geïntegreerd is in de woning.

3. De tax moet door iedere eigenaar afzonderlijk worden ingevuld! Man en vrouw hoeven dus elk apart een modelo 210 in te vullen!

4. Het 'Valor catastral' is niet bij iedereen 10% verhoogd in 2014. Enkel bij de woningen die een herwaardering kregen is er een vehoging van de kadastrale waarde.

 

De website van het Consorcium de Tributos kan je HIER openen. Vanaf deze 'Normativa SEPA' kun je eenvoudig alle modellen invullen. Je moet wel geregistreerd staan en dat moet je dan weer bij de gemeente gaan regelen.

001

Er is sedert verleden jaar een verandering opgetreden in de aangifte Modelo 210. Deze gemeentebelasting komt bovenop de grondbelasting die eerder dit jaar diende betaald te worden. Deze aangifte moet NIET gedaan worden door mensen die hun stekje (officieel) verhuren, wel door alle andere niet-residenten, eigenaar van een onroerend goed.

Let op, deze belasting wordt geïnd door de Spaanse staat. Je krijgt

geen uitnodiging, geen herinnering of een aanslagbiljet; je doet deze

aangifte helemaal vrijwillig, ieder jaar opnieuw vóór 31 december.

Vooraleer je de aangifte start vraag je in de gemeente naar de

'listado de buenes inmeubles' daar staat de 'valor cadastral' op

die je nodig hebt om Modelo 210 in te vullen. Vorige jaren ontving

je dit als een bankrekeninguittreksel.

De eerste manier staat hieronder beschreven in 'Update' maar in er

zitten nog kinderziektes in het systeem en daarom is deze manier

van aangifte facultatief. Voor de aangifte van 2016 gaan we dit

massaal gebruiken.

De manier waarmee de meeste residenten gebaat zijn is het

semi-automatische systeem. Vergeleken bij verleden jaar

heeft het invulformulier een andere look dan het uiteindelijke aan-

gifteformulier, wat dan op haar beurt wel gelijkenissen vertoond

met het vroegere model.

Wij beginnen met het invulformulier, dat vind je HIER. De vakken

die niet moeten ingevuld worden zijn niet vernoemd.

In te vullen: N.I.E. nummer (NIF) / familienaam & voornamen / kruisje

naast de S – contribuyente / periodo = anual / ejercicio = 2015 /

fecha = 31122015 / vakje 02 = 02 / vakje 03 = 954 / onder “contribu-

yente” nogmaals N.I.E. / F (voor fysieke personen) of J (voor

juridische identiteiten) / familienaam & voornamen / nummer

Belgische identiteitskaart (of Nederlandse reispaspoort) / geboorte-

datum & gemeente / código = BE of NL / vakje 01 > BE of NL /

dirección = volledig Belgisch of Nederlands adres .

In het vak 'Representante del contribuyente...'; niets invullen / situación = volledig Spaans adres … tipo = NUM …

referencia cadastral = terug te vinden op het betaalbewijs van de kadastrale belasting.

VAKJE 4 = kadastrale waarde vermenigvuldigd met 2% / VAKJE 21 = 19% / VAKJE 22 = het bedrag van vakje 4 vermenigvuldigd met 19%.

Alle andere wereldburgers en niet EU-inwoners gebruiken 24%.

Verder NIETS meer invullen, behalve “a ingresar” aanvinken … Validar y Regresar PDF (bewaren en printen).

Afgeven ter betaling in uw bank. LET OP: dit zijn de gegevens voor de aangifte 2016 van het jaar aanslagjaar 2015 !!!

Aangifte 2015 (vóór 31-12-2016)

Modelo210_1 Modelo210_2 Tipos de arranmientos

Aangifte 2018 - Kort samengevat (indienen vóór 31-12-2019)

Je zal niet door de overheid gecontacteerd worden om deze aangifte te doen. Dit is een draagschuld en géén haalschuld. Je moet dus zelf het initiatief nemen om deze belasting aan te geven.

 

De gegevens om “Modelo 210” in te vullen vind je op het kadastraal attest dat je kunt opvragen op de dienst “catastro” van de gemeente waar je ingeschreven bent. Op het formulier staat het jaar van de cadastrale revisie en de cadastrale waarde die je moet gebruiken om de aangifte in te vullen.

Daar kun je ook een aanvraag indienen (Modelo 100) om toegang te krijgen tot het “Declaración Catastral” om zelf alle parameters van je kadastrale eigendom online te raadplegen. HIER meer informatie.

 

Indien de woning is aangekocht op twee (bijvoorbeeld man en vrouw) of meerdere personen dient iedere eigenaar een apart Modelo 210-formulier in te vullen. Je doet voor elke eigendom een afzonderlijke aangifte, ook voor een garage of een stockeerplaats als deze fysiek niet bij de leefoppervlakte hoort en indien deze voorzien zijn van een eigen kadastrale waarde.

(*) Daardoor moet je het bedrag van de 'Base imponible' in vakje 4 eerst delen door twee, indien er twee eigenaars zijn.

Niet iedere browser ondersteunt het online invullen. Internet Explorer doet het, alsook Google Chrome, maar Safari doet moeilijk.

(*) Als je vastgoed gereviseerd werd na 2008 gebruik je 1,1% (x 0,011), alle anderen gebruiken 2% (x 0,020).

De 1,1% mag enkel nog gebruikt worden voor kadastrale waarden die niet ouder dan 10 jaar zijn. M.a. w. de revisie moet zijn uitgevoerd na 1 januari 2008. Indien deze vroeger werd uitgevoerd dan is 2% van toepassing.

HIER kun je de papieren versie invullen, valideren en afdrukken.

 

Kort samengevat zijn dit de gegevens die je dit jaar (vóór 31-12-2019) moet invullen, indienen en betalen.  

- N.I.E. nummer - Familienaam & voornamen

- Kruisje naast de S - contribuyente

- Devengo: Periodo = anual / ejercicio = 2018 / Fecha de devengo =  31/12/2019 of 31122019

- Renta obtenida: VAKJE 02 > 02

- VAKJE 03 > 954

- VAKJE 01 > BE of NL (keuzelijst)

- Contribuyente: N.I.E-nummer - F (= fysieke persoon) - Familienaam & voornamen - nummer Belgische identiteitskaart

 (of Nederlandse reispaspoort) - Geboortedatum en -plaats - Código = BE of NL (invullijst)

- Dirección = volledig thuisadres (in België of Nederland).

- Representante > NIETS invullen

- Liquidación > NIETS aanklikken

- VAKJE 4 (Base imponible) = kadastrale waarde x 0,011 (of 0,020) - Zie hierboven (*)

- VAKJE 21 - Tipo de gravamen = 19%

- VAKJE 22 = het bedrag van de kadastrale waarde (valor catastral) x 1,1% (of 2%) x 19%. Dit bedrag kun je delen door  

 het aantal eigenaars die elk ook een aangifte moeten doen

 

Verder NIETS invullen, behalve “a ingresar” (online ontvangen), bewaren en printen. De exemplaren in een bank afgeven ter betaling of online betalen.

Je kunt de betaling ook regelen vanaf je thuisland mits vermelding van het aangiftenummer op de overschrijving.

Je klikt op het ingevulde Modelo 210 op het bolletje waar staat Ingreso a través de entidad financiera establecida en el extranjero of in de Engelstalige aangifte Deposit through a financial organisation based abroad. Daarop verschijnt er een nieuw venster waar je je bankgegevens kunt invullen.

De uitleg staat HIER gedetailleerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank aan Marc Engels voor de research en de voorbeelden.

Modelo210 invuloefeningDeel1 Modelo210 invuloefeningDeel1 Modelo210 invuloefeningDeel2 - Aanpassing aangifte 2016

 >>> De updates van dit artikel staan HIER >>>