HOME WEER & RADAR NUTTIGE INFO PUZZEL- FUN- HOROSCOOP RESIDENTEN BUSDIENSTEN APOTHEKERS TENERIFE CONNECT TNT DOWNLOADEN ADVERTEREN-ABONNEREN CONTACT-COLOFON REACTIE VAN DE LEZER

Foto van de maand

(Klik op de foto voor groot formaat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOKGROEP KORT NIEUWS vlaggen TIPS & TRIPS COLUMNS
TNT ONLINE LEZEN Facebook-Groups-e1291281035929

Laatste update

      01-11-2019

Twitter-icon-TatarLawFirm Magnify green large WebcamqTenerife link2

 

 

Programmas Magnify green large PlayaBeach LogoTNT-Transparant F_tekst cover1 D_eXoBDWsAA4xyF

Geothermie

Iedereen is het eens; er moeten meer milieuvriendelijke bronnen aangewend worden om de eilanden van stroom te voorzien. Alle ingrediënten zijn aanwezig: zon, water, wind en vulkanische activiteit. Zonnestraling op fotovoltaïsche cellen en wind op de rotoren van de windmolens zijn twee gekende toepassingen. Een derde zou eologische energie kunnen zijn; zeedeining omzetten in hydraulische energie. Daar wordt wereldwijd nog mee geëxperimenteerd en staat nog in de kinderschoenen maar zou voor de eilanden erg toepasselijk kunnen zijn. Er is overal water.

Een veel minder gekende energiebron is de vulkanische activiteit, niet overal aanwezig maar wel op de Canarische archipel. Vergelijk het met IJsland waar men geothermische

energie opwekt door warmwaterbronnen aan te sluiten op

centrales waarmee turbines en dynamo’s worden aangedreven.

Een verloren kans indien je dit niet zou gebruiken als ‘goedkope’

leverancier van energie.

Celestino Garcia, hoofd van Technical Research Projects van het

‘Instituto Geológico y Minero de España’ (IGME) of het Nationaal

Instituut voor Geologie en Mijnbouw verdedigt het gebruik van

geothermie. Samen met zijn team wetenschappers en met ITER

(International Thermonuclear Experimental Reactor), InfoCAN

en Geoplat heeft hij de regering een masterplan voorgelegd met

een korte, een middellange en een lange termijn. Waarom nog

verder onbetaalbare fossiele brandstoffen gebruiken als je be-

schikt over natuurlijke hulpbronnen.

Als voorbeeld wordt verwezen naar de Azoren, die bijna autonoom draaien op geothermische energie.

Op de archipel kunnen er twee manieren toegepast worden om deze energie te produceren: één ervan bestaat reeds een tijdlang en is een beproefde techniek. Vulkanische warmte wordt gebruikt op stoom op te wekken en deze laatste wordt door elektriciteitsturbines gejaagd.

De andere, nog experimenteel, is het opwekken van warmte op basis van thermische platen. En precies deze technologie wordt door een wetenschappelijk team samen met het Involcan (Instituto  Volcanológico de Canarias), IGME, ITER en de Universiteit van Navarra op Lanzarote onderzocht.

Het onderzoeksteam beweert voldoende geostroom te kunnen opwekken voor Lanzarote (230 megawatt) en voor  

Fuerteventura (211 MW). Deze conclusie is niet verwonderlijk als men bedenkt dat Timanfaya temperaturen registreert tussen de 100 en 300° Celsius aan de oppervlakte, en tot 600°C. op  13 meter diepte.

Hernieuwbare energie zit dus duidelijk in de lift. In een testfase zou het restaurant in het natuurpark Timanfaya van elektriciteit kunnen voorzien worden vanaf de nabijgelegen geothermisch station.

De volgende experimentele stap zou het busstation van Islote de Hilario kunnen zijn. Bezoekers zullen zich voornamelijk de spuitend geiseropening en de BBQ-put herinneren waarbij de natuurlijke warmtebronnen gebruikt worden om de toeschouwers te verwonderen.

Een nieuwe technologie met de naam ‘Peltier’ is gebaseerd op het thermo-elektrisch effect die elektrische energie opwekt uit afvalwarmte. Deze tecnologie kan enkel toegepast worden op plaatsen waar thermische afwijkingen aanwezig zijn, zoals op de Teide en in het zuiden van La Palma.

 

Aardwarmte is nog niet voorzien in de energieplanning van de

Canarische Eilanden. Deze planning dateert uit 2005 en werd

sedertdien niet meer aangepast, wat wijst op een gebrek aan

politieke wil desondanks de sturing en het masterplan van de

wetenschappers. Misschien komt daaraan verandering. Las

Cañadas del Teide heeft geothermische potentieel voor het

opwekken van elektriciteit, zeggen experts in een officieel

document overhandigd aan Ministerie van Industrie.

Het geothermische potentieel  is groot genoeg om 3.000 MW

aan elektriciteit op te wekken.

 

Investeren in geothermie is nodig. Enerzijds zijn de kosten voor

research/ontwikkeling en productie beduidend hoger verge-

leken bij de conventionele elektriciteitsproductie, anderzijds

zijn de exploitatiekosten zijn veel lager. Meer zelfs; elektriciteit opgewekt door geocentrales is de goedkoopste op de wereldmarkt. Volgens een expert is het huidig systeem economisch en ecologisch onhoudbaar. Hij merkt op dat er € 2 miljoen nodig is voor de voltooiing en de verdere ontwikkeling van deze hernieuwbare geobronnen en dat dit bedrag een peulschil is wat de eilanden op vandaag moeten betalen voor de energie; namelijk € 1,4 miljard per jaar.

Wetenschappers staan daarom weigerachtig op de import van aardgas op de Canarische Eilanden; een fossiele brandstof invoeren in plaats van een aanwezige groene energiebron te ontwikkelen en te gebruiken.

Opnieuw een thema waar politieke moed voor nodig is...

Terug 02 03