HOME WEER & RADAR NUTTIGE INFO PUZZEL- FUN- HOROSCOOP RESIDENTEN BUSDIENSTEN APOTHEKERS TENERIFE CONNECT TNT DOWNLOADEN ADVERTEREN-ABONNEREN CONTACT-COLOFON REACTIE VAN DE LEZER

Foto van de maand

(Klik op de foto voor groot formaat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOKGROEP KORT NIEUWS vlaggen TIPS & TRIPS COLUMNS
TNT ONLINE LEZEN Facebook-Groups-e1291281035929

Laatste update

      01-11-2019

Twitter-icon-TatarLawFirm Magnify green large WebcamqTenerife link2

 

 

Programmas Magnify green large PlayaBeach LogoTNT-Transparant F_tekst cover1 D_eXoBDWsAA4xyF

Economie in en rond Granadilla

Invest in Tenerife Sur… de toekomst.

Om de welvaart te verzekeren moet men zich houden aan een stappenplan, een marketingplan en een businessplan. Voor een industriële economie is dat niet anders; ontwikkeling, onderzoek, innovatie, netwerking en mobiliteit zijn de steunpilaren die het geheel aan toeristische sectoren moeten onder-

steunen.

Het zuiden van Tenerife is uitgegroeid tot een gebied waar jaarlijks

ruim 4 miljoen toeristen naar toe komen waardoor een duidelijke

visie moet worden gepland naar de toekomst toe. Een expansie met

een duidelijke visie op ‘de weg naar de toekomst van Tenerife’.

Één gemeente is daar een schoolvoorbeeld van. Projecten die de

economische ontwikkeling die ten volle stimuleren en ondersteunen.

Granadilla is de naam. Van de acht grote infrastructuurprojecten op

het eiland worden er zes gerealiseerd in deze gemeente; wat er in

Granadilla de Abona gerealiseerd wordt zal op korte en middellange

termijn de economie op het eiland cruciaal bevorderen. Het inves-

teren in de toekomst zal een boost geven voor de werkgelegenheid en een duw geven aan de investeringen in het bedrijfsleven broodnodig heeft. Alle projecten hebben van dicht of van ver iets te maken met de duiding dat er meer is op het eiland dan alleen maar toerisme.

Er staan 8 grote projecten op stapel waarvan zes in de gemeente

Granadilla de Abona. Dames en heren, ik heb het genoegen je voor

te stellen aan een aantal nieuwe economische partners

Het industriedomein in Granadilla beslaat 700 hectare en ligt tussen

de snelweg TF-1 en de oceaan. Daar liggen 149 industriële percelen

en acht sites waar een service aangeboden wordt. Het herbergt bin-

nenkort twee uitbatingen  waar energie gecentraliseerd worden,

namelijk de gasinstallatie en de elektriciteitscentrale DISA Unelco.

Verder is reeds begonnen met de grondwerken die op middellange

termijn en op een oppervlakte van 114 hectare, vier grote platforms

voor opslag en lichte industrie zal herbergen. De enclave ‘Parque Científico y Tecnológico de Tenerife’ moet op een oppervlakte van 240 hectare worden geïnstalleerd en is momenteel in volle ontwikkeling.                    

Het ‘Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER)’ staat in voor

hernieuwbare energie en informatietechnologie en heeft haar thuis-

basis op deze site. Meer dan 200 industriële inplantingen op 400.000

m² staan garant voor de industriële en economische toekomst van

het eiland. Ook het ‘Centro de Desarrollo del Software’ is daar actief;

zij staan met 70 werknemers garant voor onderzoek naar ecolo-

gische patronen die in de toekomst moeten voldoen aan de verwach-

tingen.

Tenerife Science and Technology Park is een site binnen het industrie-

terrein waar bedrijven wetenschap en technologie aan elkaar kop-

pelen. Zo is de realisatie van de glasvezelkabel van daaruit gerealiseerd.  Waar de glasvezel niet voorbij komt is er een draadloos netwerk voorzien om supersnel data te kunnen transfereren.

Een omstreden project is de haven van Granadilla die één decennium

lang  het voorwerp uitmaakte van gerechtelijke procedures, met aan-

zienlijke vertragingen tot gevolg. Volgens de prognoses van het

havenbedrijf moet de haven vanaf maart 2016 toegankelijk zijn om

schepen tot 160 meter lang aan te meren.

Vergassingsinstallatie is een ander project. De ontscheping van vloei-

baar gas, het verwerken ervan en het transporteren tot bij de eindge-

bruiker is het doel ervan. Daarvoor wordt een reservoir gebouwd die

150.000 m³ zal kunnen opslaan. Het geheel valt onder een strenge

LNG-wetgeving en beslaat een oppervlakte van 12 hectare.

Het motorencircuit (TT en F1) is een privé initiatief, maar zal duidelijk haar steentje bijdragen tot een nieuwe economische boost op Tenerife. Voor alle duidelijkheid; dit is geen overheidsproject maar is toch het vermelden waard bij de economische expansie en industriële ontwikkeling van het eiland. Op vandaag weten wij dat de procedure bijna is afgerond en de Italiaanse investeerders aan de slag kunnen.

De grondwerken starten rond medio oktober; nivellering zal de eerste

belangrijkste taak zijn dat moet uitgevoerd worden: de uiteindelijke

racetrack is bijna zo glad als een biljarttafel. De werken hebben een

looptijd van 21 maanden; een kleine twee jaar om het dertig miljoen

kostende project op te bouwen. Uiteindelijk moet de FIA (Federación

Internacional de Automovilismo) haar fiat geven vooraleer het geheel

kan opgeleverd worden. Dit is zo geregeld omdat op het circuit snel-

heidsraces zullen worden gereden die moeten voldoen aan de inter-

nationale regelgeving ter zake.

 

De eilandsnelweg, of liever de ontsluiting die reeds jarenlang op zich laat wachten is nog niet voltooid, alhoewel het einde in zicht komt. De verbinding El Tanque tot aan Santiago del Teide en de bouw van de Erjos-tunnel zijn momenteel de laatste grote investeringen. Dan moet noord en zuid

nog gekoppeld worden. Hoe dit zal gebeuren is koffiedik kijken,

alhoewel een kilometerlange tunnel wellicht de duurste, maar de

meest efficiënte oplossing zal zijn. De toekomst zal het uitwijzen.

Als laatste project in het zuiden staat het ziekenhuis ‘El Mojon’. Ook

al zo een bouwspook; slechts voor de helft opgebouwd en toch reeds

in gebruik. Een typische Canarische oplossing. In april ging dit jaar

werden een aantal disciplines ingevuld om patiënten naar het zieken-

huis te krijgen. Zo zijn er een aantal ambulante medische en chiru-

gische specialisaties voorhanden, is er de afdeling spoedeisende hulp

en zijn de diensten radiologie en revalidatie operationeel. Vóór het

einde van het jaar moeten er 96 ziekenhuisbedden komen en zullen het operatiekwartier en de verlossingskamers in gebruik worden genomen. Als de deadline wordt gehaald, zal het ziekenhuis in eind 2017 of begin 2018 volledig afgewerkt zijn en kunnen een potentieel van 200.000 personen er rekenen op medische bijstand.

 

Kunnen we samenvatten? De regering en de autoriteiten willen de toekomst veilig stellen door economische, ecologische en industriële uitbreiding en renovatie te plannen. De uitbouw van dat plan verloopt niet steeds volgens plan en nogal dikwijls moet gedurende een realisatie uitwijken door externe factoren. Niet alles verloopt naar wens, enkel de intentie om Tenerife veilig en gewaarborgd naar het midden van deze eeuw te loodsen is reeds een goed voornemen. De rest volgt… op een niet te voorzien tijdstip. Mañana…

Terug 01 03 003 imagen_web_evolucion_proyectos 004 8779807297_0969361cba