HOME WEER & RADAR NUTTIGE INFO PUZZEL- FUN- HOROSCOOP RESIDENTEN BUSDIENSTEN APOTHEKERS TENERIFE CONNECT TNT DOWNLOADEN ADVERTEREN-ABONNEREN CONTACT-COLOFON REACTIE VAN DE LEZER

Foto van de maand

(Klik op de foto voor groot formaat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOKGROEP KORT NIEUWS vlaggen TIPS & TRIPS COLUMNS
TNT ONLINE LEZEN Facebook-Groups-e1291281035929

Laatste update

      01-11-2019

Twitter-icon-TatarLawFirm Magnify green large WebcamqTenerife link2

 

 

Programmas Magnify green large PlayaBeach LogoTNT-Transparant F_tekst cover1 D_eXoBDWsAA4xyF

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de Spaanse regeling voor schenkings- en successierechten in strijd is met het vrij verkeer van kapitaal. De uitspraak opent perspectieven voor Belgen met een tweede verblijf in Spanje.

Advertentie

 

In Spanje zijn er 17 deelstaten met fiscale bevoegdheden. De deelstaten kunnen vrijstellingen en verminderingen op het vlak van schenkings- en successierechten toestaan. Een aantal deelstaten gaan daar zeer ver in. Zo kent Catalonië nagenoeg een volledige vrijstelling in successierechten en zijn er in Madrid bijna geen schenkings- en/of successierechten verschuldigd.

'Maar om van het gunstiger regime van de deelstaat te genieten moet er een band zijn met de betrokken deelstaat. Is die er niet, dan valt men terug op de vaak minder gunstige nationale regeling', zegt Bart Verdickt, advocaat bij Cazimir. De nationale successierechten liggen tussen 7,65 procent en 81,6 procent. Belgische erfgenamen van iemand met een tweede verblijf in Barcelona, konden daardoor niet genieten van de aanzienlijke vrijstelling van successierechten in Catalonië. Die zou er wel zijn mocht de overledene in Catalonië gewoond hebben.

Veroordeling

 

Op 3 september oordeelde het Europese Hof van Justitie dat deze regeling in strijd is met het Europese recht, omdat residenten gunstigere regimes genieten dan niet-residenten. ‘De uitspraak is eigenlijk niet verbazingwekkend. De Europese Commissie had Spanje daarvoor al herhaaldelijk op de vingers getikt’, zegt Verdickt. Het is nog onduidelijk hoe de Spaanse overheid op dit arrest zal reageren. Spanje heeft een termijn van zes maanden om zijn regelgeving

aan te passen. In welke richting dat zal zijn, is voorlopig onduidelijk.

Opportuniteiten

 

‘Deze uitspraak biedt een dubbele opportuniteit’, zegt Verdickt. Een eerste is voor de schenkings- of successierechten die in het verleden werden betaald. ‘Belgen kunnen een teruggave vorderen van de teveel betaalde schenkings- of successierechten. Voorwaarde is dat die betaald zijn binnen een periode van vier jaar voor de uitspraak’, zegt Verdickt. ‘Daarnaast is de uitspraak mogelijk van belang voor wie vandaag nog Spaans vastgoed bezit. De planning van het vastgoed moet eventueel herbekeken worden in het licht van de uitspraak en afhankelijk van de regio waar het vastgoed is gelegen. Zo kan het interessant zijn om na te gaan of een schenking van het Spaans vastgoed geen voordelen biedt als de deelstaat een ruime vrijstelling kent en deze ook wordt uitgebreid naar niet-residenten. In België zijn er op een schenking van buitenlands vastgoed immers geen schenkingsrechten verschuldigd. ’

 

Bron: detijd.be

Niet-residenten gediscrimineerd

Viviendas Terug