HOME WEER & RADAR NUTTIGE INFO PUZZEL- FUN- HOROSCOOP RESIDENTEN BUSDIENSTEN APOTHEKERS TENERIFE CONNECT TNT DOWNLOADEN ADVERTEREN-ABONNEREN CONTACT-COLOFON REACTIE VAN DE LEZER

Foto van de maand

(Klik op de foto voor groot formaat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOKGROEP KORT NIEUWS vlaggen TIPS & TRIPS COLUMNS
TNT ONLINE LEZEN Facebook-Groups-e1291281035929

Laatste update

      01-12-2019

Twitter-icon-TatarLawFirm Magnify green large WebcamqTenerife

 

 

Programmas Magnify green large PlayaBeach LogoTNT-Transparant F_tekst cover1 11868890_1639749766272105_142043142_n Omslagfoto_Klein
* Required

Indien u meer inlichtingen wenst of vragen hebt, vul dan onderstaande bon in.

We nemen dan spoedig contact met u op.

U kan ook telefonisch contact opnemen via het nr. 00 34 646 770 115 of

per email : tenerife.tnt@gmail.com

MannetjeContact Banner_contact Terug Banner_colofonl

 

 

 

Uitgever: Rainbow Canarias

Redactiemedewerkers: Sandra Liekens, Etteke de Boer, Guy Devos

Eindredactie TNT Magazine: Koen Van Gorp

Vormgeving: Sandra Liekens

Fotografie: Willy Van De Wiele, Bart Bogaert

Eindredactie TNT website: Guy Devos

Redactiehulp website: Mario Egthuijsen, Marc Engels

 

 

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze website mag, geheel of gedeeltelijk overgenomen worden zonder schriftelijke toestemming van TNT Magazine. Eventuele adverteerders zijn verantwoordelijk voor hun teksten.

©2016  TNT Magazine

 

 

 

Berichten, artikelen, foto’s, logo’s, geluiden en illustraties mogen opnieuw verspreid worden, mits uitdrukkelijke vraag om toestemming, te richten aan tenerife.tnt@gmail.com.

Alle online geplaatst materiaal is ter beschikking gesteld van de copyrighthouder(s), of werd van openbare bronnen van het internet gehaald. Niet in alle gevallen hebben we kunnen nagaan of op de teksten, foto’s, logo’s en/of illustraties nog copyright rust. Diegenen die menen recht te kunnen laten gelden, worden verzocht om contact op te nemen. Onterecht geplaatste items kunnen evenwel nooit tot een financiële vergoeding leiden. Personen die artikelen of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming hun materiaal te publiceren in alle uitgaven, in print of elektronisch, van TNT Magazine en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

 

 

 

TNT Magazine is bestemd om algemene informatie te verstrekken over en van Tenerife in al haar aspecten en in al haar facetten. De informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor de fouten en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.

De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. TNT Magazine biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die wordt aangeboden.

 

TNT Magazine is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien RadioVisie.eu gewaarschuwd werd voor deze schade.

 

Zo is TNT Magazine evenmin verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de website, tijdens het raadplegen van de pagina’s van de website of in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en informaticaprogramma’s die de website uitmaken, naar zijn ontvangstmateriaal.

TNT Magazine is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via zijn website.

 

TNT Magazine is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. TNT Magazine wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot enige inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien.

 

TNT Magazine zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak.

 Disclaimer

  Aansprakelijkheid

 Copyright

 © 2017  TNT Magazine 

 

Alle online geplaatst materiaal is ter beschikking gesteld van de copyrighthouder(s), of werd van openbare bronnen van het internet gehaald. Niet in alle gevallen hebben we kunnen nagaan of op de teksten, foto’s, logo’s en/of illustraties een copyright rust. Diegenen die menen recht te kunnen laten gelden, worden verzocht om contact op te nemen. Onterecht geplaatste items kunnen evenwel nooit tot een financiële vergoeding leiden. Personen die artikelen of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming hun materiaal te publiceren in alle uitgaven, in print of elektronisch, van deze TNT-website en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Terug

  Colofon TNT Magazine en website