HOME WEER & RADAR NUTTIGE INFO PUZZEL- FUN- HOROSCOOP RESIDENTEN BUSDIENSTEN APOTHEKERS TENERIFE CONNECT TNT DOWNLOADEN ADVERTEREN-ABONNEREN CONTACT-COLOFON REACTIE VAN DE LEZER

Foto van de maand

(Klik op de foto voor groot formaat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOKGROEP KORT NIEUWS vlaggen TIPS & TRIPS COLUMNS
TNT ONLINE LEZEN Facebook-Groups-e1291281035929

Laatste update

      01-11-2019

Twitter-icon-TatarLawFirm Magnify green large WebcamqTenerife link2

 

 

Programmas Magnify green large PlayaBeach LogoTNT-Transparant F_tekst cover1 D_eXoBDWsAA4xyF

Aangifte verhuurinkomsten   (enkel voor België)

Fiscale aangifte van je vakantiewoning.

Al verhuur ik mijn appartement niet in Tenerife, toch moet ik de geschatte huurwaarde op jaarbasis ingeven in mijn persoonlijke belastingsaangifte. Klopt dat?

Dit is een vraag die jaarlijks rond de mei- en junimaand terugkeert. Nogal logisch, want dan zijn de meesten onder ons bezig met een vervelende zaak; het afwerken van hun fiscale verplichting, de belastingsaangifte.

Je moet de opbrengt aangeven minus de gemaakte kosten zoals het betalen van je boekhouder of gestor, je bijdrage aan de ‘comunidad’, onderhouds- en reinigingskosten, de kosten van renovatie- en/of herstellingswerken, en zo verder. Ook al verhuur je je vastgoed niet!!

België werd recent door het Europees Hof veroordeeld omdat het de Belgische en de buitenlandse tweede verblijven verschillend belasten. Ook werd er tussen Spanje enerzijds en België anderzijds overeenkomsten gesloten over dubbele belastingen.

We bekijken een voorbeeld die online staat bij Wolters Kluwer.

Ik koop een appartement in Tenerife (Spanje) en ik verhuur dit appartement niet. Hoe en vooral wat moet ik op mijn belastingbrief aangeven?

Het antwoord is in feite heel simpel. Een Belgische belas-

tingplichtige moet zijn wereldwijde inkomsten in België

aangeven, en dus ook de inkomsten van een Spaans on-

roerend goed. In de aangifte personenbelasting moet voor

buitenlandse woningen de ‘bruto huurwaarde’ aangegeven

worden.

De ‘brutohuur’ is de huurprijs die verhuurder ontvangt op

jaarbasis.

Als je je Spaanse woning niet verhuurt, moet u een fictieve

brutohuur vaststellen. Deze ‘huurwaarde’ is de gemiddelde

jaarlijkse brutohuur die u, in geval van verhuring gedurende het belastbaar tijdperk, volgens de gebruiken van het land en de ligging van de goederen, had kunnen krijgen.

De Belgische fiscus verduidelijkt niet hoe die concreet moet vastgesteld worden. De vaststelling van dit bedrag zal in sommige gevallen dus relatief arbitrair verlopen.

Tot staving van de aangegeven huurwaarde moet de eigenaar, op verzoek van de fiscale administratie, alle nodig geachte verantwoordingsstukken voorleggen. Volgens een uitspraak van het Hof van Beroep te Brussel kan u onder meer attesten van een plaatselijke vastgoedmakelaar gebruiken om te staven voor welk bedrag het buitenlandse verblijf jaarlijks verhuurbaar is.

                                                   Voor een tweede verblijf in België wordt de bruto huurwaarde op basis van

                                                   het kadastraal inkomen berekend. Spanje kent ook een vorm van kadastraal

                                                   inkomen, de ‘valor cadastral’. In de praktijk wordt de bruto huurwaarde van

                                                   een in Spanje gelegen onroerend goed geraamd op 2 % van deze kadastrale

                                                   waarde. De Belgische fiscus zou in concrete gevallen al impliciet bevestigd

                                                   hebben dat dit bedrag inderdaad gebruikt mag worden als basis voor de

                                                   Belgische aangifte, maar dat is (nog) geen officieel standpunt. Anderzijds is

                                                   er ook een zaak bekend waar de fiscus de toepassing van de vergelijkbare

                                                   Franse ‘valeur locative’ heeft geweigerd.

                                                   Er is vaak een groot verschil tussen de reële huurwaarde en de berekening

                                                   op basis van de ‘valor cadastral’, waarbij deze laatste berekening meestal

                                                   veel voordeliger uitvalt.

                                                   Wat geef je dan aan op je  belastingbrief? Van deze ‘bruto huurwaarde’ mag  u de Spaanse belastingen aftrekken die u op eigen naam in Spanje betaald hebt en die betrekking hebben op het vastgoed. Het gaat o.m. om de ‘Impuesto de Bienes Inmuebles’ (IBI), een jaarlijkse gemeentelijke belasting op het louter bezit van onroerend goed in Spanje voor zowel residenten als niet-residenten.

Het Belgisch-Spaans dubbelbelastingverdrag bepaalt dat het land waar het onroerend goed gelegen is, bevoegd is om belasting te heffen. Spanje mag (en zal) u dus belasten op uw Spaanse woning.

In België wordt het Spaans onroerend inkomen vrijgesteld, maar met toepassing van het “progressievoorbehoud”. Dit wil zeggen dat het aan te geven inkomen uit uw Spaans onroerend enkel bij uw belastbaar inkomen wordt geteld om uw aanslagvoet te bepalen. De overige Belgische inkomsten zullen bijgevolg in een hogere tariefschijf worden belast in de personenbelasting.

Bij de belastingheffing wordt, net zoals voor Belgische verhuurde gebouwen, een aftrek toegestaan van 40 %. Dit wettelijk forfait dekt de kosten voor onderhoud en herstellingen aan de goederen. Deze aftrek vindt plaats ná de vermindering van de belastbare inkomsten met de in het buitenland betaalde belastingen.

Indien voor je woning nog geen ‘valor cadastral’ werd moet je de algemene regel toepassen: je moet de bruto huurwaarde van jouw Spaanse woning (laten) vaststellen en je kunt hiervoor bijvoorbeeld te rade gaan bij een Spaanse vastgoedmakelaar. Je trekt de, in Spanje betaalde, belastingen af en om het netto belastbaar onroerend inkomen te bekomen wordt van dit bedrag nog een kostenforfait van 40 % in mindering gebracht.

Indien de ‘valor cadastral’ van je vastgoed gekend is kun je 2% aangeven van de aanslagvoet waarop het kadastraal inkomen is berekend. Dit is een wettelijke correcte benadering. Van het bekomen bedrag mag je nog wel de reeds in Spanje betaalde belastingen, zijnde het kadastraal inkomen (IBI) en de Niet-Residententaks (formulier 210), over het inkomstenjaar terug in mindering brengen.

Niet ingewikkeld, niet moeilijk, maar je moet het weten...

Terug 000 0000 00000